Mening
Blog: Verrassingen

Er is al veel gezegd en geschreven over een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Den Haag CS – Binckhorst – Station Voorburg – Zoetermeer alsmede Den Haag CS – Binckhorst – Rijswijk – Delft. En dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Het is een saga vol verrassingen, zeker voor degenen die er niet dagelijks achter de schermen mee bezig zijn.

De HOV is volgens de betrokken partijen rijksoverheid, provincie, metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeente Den Haag nodig om de grootschalige bebouwing van het gebied tussen de Haagse stations HS, CS en Laan van NOI alsmede de Binckhorst mogelijk te maken en tegelijk te voorkomen dat de omliggende (rijks)wegen permanent vast staan.

De lijntjes voor de HOV werden meer dan vijf jaar gelegen al gezet door provincie, metropoolregio en gemeente Den Haag. Destijds ging het alleen nog over een HOV Scheveningen – Den Haag CS – Binckhorst – Station Voorburg – Zoetermeer met een ‘aftakking’ Den Haag CS – Moerwijk.

In een later stadium werd de rijksoverheid erbij gehaald vanwege de ‘verstedelijkingsopgave’ en de financiering. Daarmee werd het een ‘nationaal’ project.

In 2018 besloten de ‘directeuren’ (lees topambtenaren) ook over een tracé: Den Haag CS – Binckhorstlaan – Maanweg – Station Voorburg (bovengronds). De belangen van Leidschendam-Voorburg werden daarbij ‘behartigd’ door de vertegenwoordiger van de metropoolregio.

Pas medio 2020 werd het project bekend bij het grote publiek. Daarbij bleek niet alleen de gekozen route maar ook dat er een HOV Den Haag CS – Binckhorst – Rijswijk – Delft was bijgevoegd via Binckhorstlaan – Prinses Mariannelaan – Geestbrugweg. Dit onder Haagse druk. De Hofstad wil af van tram 1 op het toch al te drukke Rijswijkseplein.

De protesten waren niet van de lucht. Leidschendam-Voorburg liep te hoop tegen het tracé via de Huygenstraverse (scouting Livingstone-Miriam, Opa’s veldje) en de bovengrondse doortrekking naar Zoetermeer langs Huygens Hofwijk. De HOV door Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan richting Rijswijk werd eveneens afgekeurd.

De gemeenteraad nam een handvol moties aan om de plannen te frustreren. Inclusief een alternatief traject via Prinses Mariannelaan – Laan van Middenburg – Westeinde naar Station Voorburg (begane grond).

Feitelijk resteerden twee opties: ondergronds door Leidschendam-Voorburg richting Zoetermeer en een HOV naar Rijswijk/Delft via de Haagse Jupiterkade en Broekslootkade (grens Den Haag-Rijswijk) naar de Haagweg.

Wethouder Astrid van Eekelen liet zich er mee wegsturen richting de partners in het HOV-project. Nadat ook Rijswijk begon te piepen en alsmaar vaker de vraag werd gesteld hoe de besluitvorming in het verleden eigenlijk was gegaan, werd besloten het hele HOV-dossier nog maar eens tegen het licht te houden en er meerdere alternatieve routes bij te halen.

Duidelijk werd al wel dat een lightrail (tram op treinrails a la RandstadRail) alleen nog denkbaar is op het traject Den Haag CS – Binckhorstlaan – Maanweg – Station Voorburg – Zoetermeer. De HOV Rijswijk – Delft moet vanwege het straatbeeld een tram worden. De bus is als optie afgevallen.

Ondergronds door Leidschendam-Voorburg zal het vanwege de kosten (de Rotterdamsebaan kostte 600 miljoen euro) niet worden. Zeker niet nu is gebleken dat de provincie al een bindende (grond)reservering in de plannen heeft opgenomen om het spoor tussen Den Haag CS en Gouda viersporig te maken. Aangezien de A12/Utrechtsebaan aan de ene kant langs het al bestaande spoor loopt, kan de uitbreiding alleen aan de kant van Voorburg-West.

Dat is ook ‘logisch’ aangezien NS/ProRail aan die kant langs het bestaande spoor al de benodigde grond in handen hebben. En er bij alle HOV-partijen ook al enige jaren een rapport op tafel ligt over de uitbreiding van Station Voorburg aan de kant van het Stationsplein; een stuk dat men – inclusief Leidschendam-Voorburg – zelf liet maken.

Zelfs bij Huygens Hofwijck wordt er al rekening mee gehouden dat de spoorbaan uiteindelijk dichterbij het monument komt waarbij het dan vooral op de ‘aankleding’ van die extra rails boven Huygens’ tuin neer komt.

Hoe dan ook, opnieuw is gebleken dat het HOV-proces veel verder is voortgeschreden dan naar buiten wordt gebracht. Het blijft een dossier vol verrassingen. Op naar de volgende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter