Nieuws
Privébedrijf ingehuurd voor gemeenteraadsverkiezing

De fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad hebben Citisens b.v., een privébedrijf uit Utrecht, ingehuurd om een stemwijzer te maken die inwoners moet gaan helpen hun keuze te bepalen voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022. Vier jaar geleden maakte men nog gebruik van ProDemos, een door de rijksoverheid en Tweede Kamer ondersteunde onafhankelijke non-profit organisatie die zich inzet voor democratie en rechtsstaat.

Op de site van de gemeente verscheen onlangs onder de kop ‘Welke thema’s vindt u belangrijk in onze gemeente?’ een oproep aan inwoners met de tekst: ‘In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Eens per 4 jaar kunnen inwoners hun stem uitbrengen op de politieke partij van hun keuze. Maar welke partij past het best bij wat u belangrijk vindt? Om te helpen bij het maken van uw keuze maakt de gemeente gebruik van de stemhulp ‘MijnStem’. Deze stemhulp bevat ongeveer 30 stellingen over belangrijke thema’s in onze gemeente. Beantwoorden van de stellingen geeft u een overzicht van de partijen die het beste bij u passen. ‘MijnStem’ vraagt in een online enquête wat voor de inwoners belangrijke thema’s zijn. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in het opstellen van de stellingen van ‘MijnStem’. Wilt u meedoen aan deze enquête? Graag! Dat kan tot en met 28 november 2021 via www.lvdenkmee.nl

De link verwijst echter niet naar een site van de gemeente doch naar een site van Citisens b.v. in Utrecht. Enig aandeelhouder en bestuurder van die onderneming is De Norbertinessen b.v. eveneens uit Utrecht. Deze laatste b.v. kent als enig aandeelhouder en directeur de heer Roelof Freeke.

Een woordvoerster van B&W ontkent dat het gemeentebestuur een rol in het geheel speelt. ‘B&W heeft hierin geen rol. De gemeente informeert inwoners over de verkiezingen en faciliteert de verkiezingen. Onderdeel van die faciliterende taak is om inwoners te informeren over de stemhulp en attent te maken op de mogelijkheid om deel te nemen aan de enquête. De voorzitters van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen en de fractievoorzitters hebben gekozen voor het instrument MijnStem’.

‘Dit instrument wordt aangeboden om inwoners te helpen hun keuze te maken aan de hand van een aantal stellingen. Het wordt in februari 2022 online gepubliceerd. Bij de voorbereiding van de stellingen gebruikt MijnStem een enquête. In de enquête kunnen inwoners aangeven wat voor hen belangrijke thema’s zijn in hun gemeente. MijnStem neemt die thema’s mee in de stellingen van de stemhulp’.

Voor de diensten van Citisens b.v. wordt 10.250 euro betaald (ex btw). Dat geld is vrijgemaakt uit het budget van de griffie (secretariaat van de gemeenteraad, red.).

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter