Nieuws
Cliëntenstop bij huishoudelijke hulp

Tien van de negentien organisaties die in de gemeente huishoudelijke hulp aanbieden, hebben een cliëntenstop ingesteld. De negen organisaties die dat niet hebben gedaan kunnen de toestroom van hulpzoekenden nu nog aan. Als zij daar ook mee stoppen ontstaan er wachtlijsten.

Dat heeft wethouder Floor Kist de gemeenteraad bericht in een brief over problemen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De aanbieders van huishoudelijke hulp kampen met een personeelstekort. Vacatures zijn lastig tot niet in te vullen; er wordt niet gereageerd op vacatures of er zijn geen geschikte kandidaten te vinden.

‘Er bestaat een risico dat er op termijn mogelijk wachtlijsten ontstaan, waardoor inwoners lang(er) op ondersteuning moeten wachten. Daarnaast bestaat een mogelijk risico dat er bij aanhoudende instroom van cliënten en het personeelstekort bij de aanbieders, de dienstverlening onder druk kan komen te staan. Hier is immers (voldoende) personeel voor nodig. Vervanging bij ziekte en vakantie is een lastig punt’, aldus Kist.

Om iets aan de situatie te doen krijgen aanbieders van huishoudelijke hulp de mogelijkheid om zorg aan te bieden in de avonden (tot 20:00 uur) en in de weekenden. ‘Dit is echter een tijdelijke oplossing, terwijl er een structurele oplossing nodig is zodat inwoners die ondersteuning nodig hebben dit kunnen (blijven) ontvangen’. Daarnaast wordt gekeken naar de beloning van medewerkers.

Het personeelstekort is niet zomaar opgelost, stelt Kist. In 2022 wordt bekeken of mensen met een langdurige afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten binnen de huishoudelijke hulp. Een proefproject zal dit moeten uitwijzen.

Begin deze week luidden Wassenaar en Voorschoten de noodklok over de hulpverlening in het kader van de WMO. Potentiële klanten werd aangeraden zelf hulp te regelen. De gemeenten en de hulpverleners konden het niet meer aan. Er waren al wachttijden van meerdere maanden ontstaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter