Nieuws
Verhuizing VRC: bodemvervuiling onbekend

Het is onbekend of de bodem van het terrein waarop rugbyclub VRC zou moeten gaan spelen – sportpark Westvliet in Voorburg – vervuild is of niet. Dat heeft een woordvoerster van B&W desgevraagd laten weten. Afgelopen week presenteerde wethouder Astrid van Eekelen een verhuisplan voor VRC. Die vereniging zit nu aan De Star in Leidschendam maar moet daar weg wegens woningbouw.

Op sportpark Westvliet in een stuk grond tussen Westvliet sports- en healthclub en Marcanto muziekcentrum in gereedheid gebracht voor de komst van VRC. In de zomermaanden werd alle begroeiing daar verwijderd. Dit ten behoeve van bodemonderzoek.

In september liet wethouder Floor Kist de gemeenteraad weten dat de grond vervuild was. Dat was gebleken uit een ‘vooronderzoek’. ‘Nadat het bodemonderzoek volledig is afgerond, wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijkheden voor de realisatie van een nieuwe rugbyaccommodatie’, aldus Kist toen.

Het bodemonderzoek is volgens de woordvoerster van B&W nog steeds niet afgerond. Desalniettemin is de gemeenteraad wel bericht over de VRC-verhuizing. In september meldde Kist nog: ‘Naar verwachting is de bodem niet ernstig vervuild en kan er gebouwd worden’.

De woordvoerster: ‘Er wordt de komende weken milieukundige bodemonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk hiervan voeren we schone of verontreinigde grond af. Maar het is zeker dat de bodem bouwklaar gemaakt kan worden. Op basis hiervan is een kostenraming gemaakt, die rekening houdt met alle mogelijke verschillende scenario’s en de daarbij behorende kosten. De raming is verwerkt in de kredietaanvraag die bij de gemeenteraad voorligt. Kosten die uiteindelijk niet gemaakt worden, vloeien terug naar de algemene reserve’.

In de stukken die wethouder Van Eekelen naar de gemeenteraad zond staat voor ‘grondwerk, bouwrijp maken terrein’ 361.008 euro. Daarbij is niet aangegeven wat de eventuele kosten zijn van het opruimen van vervuilde grond, de verwerking ervan en het aanbrengen van schone grond. Aan de werken die tot nu toe op Westvliet zijn verricht is al 50.000 euro besteed.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter