Nieuws
Bewonersorganisaties zijn boos

De Bewonersorganisaties Binckhorstlaan Voorburg, Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg zijn boos over de gang van zaken binnen de zogenoemde Klankbordgroep CID-Binckhorst: een overlegplatform voor het tracé van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Den Haag CS – Binckhorst – Station Voorburg / Rijswijk-Delft. In een brief aan de voorzitter van de Klankbordgroep beklagen zij zich over de mate waarin zij worden geïnformeerd en betrokken worden bij de besluitvorming.

‘Wij hebben nu enkele malen deelgenomen aan dit Klankbordoverleg, dat moet dienen om de bewoners goed betrokken en geïnformeerd te houden bij dit complexe project en besluitvormingsproces. Wij vinden het terecht dat de bevoegde gezagen voor zo’n project een Klankbordgroep hebben ingesteld’.

‘Echter, wij voelen ons tot nu toe niet betrokken en wij voelen ons zeker niet geïnformeerd. Het is u tot nu toe niet gelukt om ons tijdig de vergaderstukken toe te sturen. Dat kan misschien één keertje gebeuren, maar als we elke keer te horen krijgen dat ‘de inkt nét droog is’ en dat het dus helaas weer niet gelukt is de deelnemers van te voren de stukken toe te sturen, dan gaan we toch echt twijfelen aan het belang dat de bevoegde gezagen hechten aan het tijdig betrekken van de inwoners’.

‘De afgelopen keer is er drie uur gesproken over een heel complex tracé. Wat zou het ons geholpen hebben als wij deze informatie vooraf hadden kunnen bestuderen en met onze achterban hadden kunnen bespreken. Dan hadden we u gericht onze gedachten mee kunnen geven, en waren we echt aan het klankborden geweest. Nu konden we alleen maar vragen stellen om nadere uitleg’.

‘Op deze wijze vinden we de Klankbordgroep haar naam niet waardig. We blijven heel graag deelnemen, maar dan om te klankborden, niet om alleen te luisteren. In zijn algemeenheid geldt dat wij vanaf nu de stukken graag één week van tevoren ontvangen ontvangen. Onder de stukken verstaan wij in ieder geval de situatietekeningen, dwarsdoorsneden, alignementstekeningen (indien aanwezig), de (concept) ontwerp rapportage. Ook gebruikte modelresultaten vallen hier wat ons betreft onder’.

‘Mocht het niet lukken ons tijdig te stukken toe te sturen dan kunnen wij geen goed voorbereide bijdrage leveren en naar buiten toe helaas niet meer aangeven dat wij vanuit de vereiste participatie ons volwaardig deelnemer voelen aan deze klankbordgroep’.

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter