Nieuws
Inspraak bouw Appelgaarde: beeldkwaliteit en indeling

Omwonenden van de Appelgaarde mogen varianten aandragen wat betreft beeldkwaliteit en indeling van nieuwbouw op de plek van het nu leegstaande kantoorgebouw Appelgaarde 2-4. Dat blijkt uit stukken die wethouder Floor Kist aan de gemeenteraad heeft gezonden.

De gemeenteraad heeft op 10 november bepaald dat de omwonenden mee moesten kunnen praten over de ‘bouwmassa’. Daar schrijft de wethouder niets over. In de stukken wordt gesproken over moderne hoogbouw van 19, 9 en 7 bouwlagen. Bij de te bouwen woningen moet minstens 30 procent in de sociale sector vallen.

De omwonenden vinden de nieuwbouw veel te massaal (naar verluidt zo’n 350 woningen), te hoog en niet passen in de wijk. Juist omdat ze daarover niet mochten meepraten hebben zij een eerder participatietraject verlaten.

Behalve meepraten over beeldkwaliteit en indeling kunnen de omwonenden ook hun wensen uiten inzake de ontsluiting van de nieuwbouw voor voetgangers en fietsers, en over voorzieningen op de begane grond.

Wat parkeren betreft mogen de omwonenden scenario’s aandragen en meepraten over de plek van Kiss&Ride, parkeerbeleid De Gaarden, een mobiliteitshub/shuttle naar de Mall, entrees voor parkeergarages en het gebruik van het huidige P&R-terrein in de toekomst.

Inzake de toekomstige verkeersafwikkeling kunnen omwonenden ook scenario’s bedenken. Verder mogen zij meepraten over groen en blauw (water) alsmede fiets- en looproutes in de wijk en rond het station Mariahoeve.

Kist rept verder over een fasering in de bouwplannen waarover omwonenden hun zegje mogen doen.

Begin 2022 staan er informatie- en themabijeenkomsten gepland. In mei/juni volgt een terugkoppelbijeenkomst waarbij wordt aangegeven wat er met alle input van omwonenden is gedaan. In juli zou er dan een concept ruimtelijk kader voor de nieuwbouw en de omgeving van het station moeten liggen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter