Mening
U zegt het maar: Open en eerlijk zijn

‘Met een zekere regelmaat verschijnt er in diverse media en zeker in Vlietnieuws een artikel met betrekking tot infrastructuur en openbaar vervoer in de gemeente Leidschendam – Voorburg. Zo ook in de blog ‘verrassingen’ van 29 november j.l. Wat het meeste opvalt is dat men er reeds 5 jaar al mee bezig is voordat er enige ruchtbaarheid aan wordt gegeven naar de burger. Zoals was te verwachten liet de burger van zich horen en waren zij het overduidelijk niet eens met de plannen en wilde men een ander tracé of oplossing. Alhoewel het dossier opnieuw tegen het licht wordt gehouden en de besluitvorming wordt bekeken, denk ik dat we als inwoners van Leidschendam – Voorburg aan het kortste eind trekken en zal het genomen besluit worden doorgedrukt.

Was deze situatie te voorkomen? Mijn inziens wel, mits de betrokken partijen (met name B&W en de gemeenteraad van Leidschendam – Voorburg) in alle eerlijkheid, transparant en op tijd dit beleidsplan bij de inwoners onder de aandacht had gebracht dat dit er aan zat te komen. Juiste infrastructurele keuzes is niet de sterkste kant van B&W, denk hierbij aan het Damcentrum, Mall of The Netherlands en de huidige en toekomstige bouwlocaties voor woningen in de gemeente. Waar men veel te weinig oog heeft voor de gevolgen van meer verkeer, zeker zonder aanpassingen aan de huidige infrastructuur te realiseren. Meer verkeer betekent meer luchtverontreiniging, meer risico op ongelukken en een minder prettige leefomgeving. Logisch dat de inwoners zich belazerd voelen en aan achterkamertjes politiek denken.

Om de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid (kerntaken van de overheid) van haar inwoners te garanderen moet B&W; de gemeenteraad en haar inwoners tijdig informeren en vragen om mee te denken bij dit soort projecten. Zodat na goed overleg een besluit kan worden genomen. Een breed gedragen besluit kan rekenen op medewerking en meer vertrouwen in de politiek. Echter de huidige koers van achterkamertjes politiek, pappen en nathouden, ja zeggen en daarna de zaken laten versloffen of zogenaamd nader te onderzoek te doen en dan niets meer van je laten horen in de hoop dat de burger het accepteert. Het zal alleen meer kritiek opleveren voor B&W en de inwoners tegen zich in het harnas jagen.

Het wordt de hoogste tijd dat de B&W, de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat zich bij elke besluitvorming of te nemen besluiten zich de vraag moet stellen: ‘Wil ik dit ook en op deze wijze?’
Het belang van de inwoners zal vooraan moeten staan bij besluitvorming en niet het partijbelang, eigen belang of het belang van een derde partij. Ja, soms wegen andere belangen zwaarder, maar hoe moeilijk is het om eerlijk en open te zijn?

(Naam inzender bij redactie bekend)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter