Mening
U zegt het maar: Bouw voor onze jongeren

Tekorten dreigen in de WMO. Inwoners moeten meer voor elkaar gaan zorgen.

Onze gemeente zet in op duurzaamheid, zoals wettelijk is bepaald. Daartoe mag iedere inwoner haar of zijn visie geven op een document van 52 pagina’s http://www.lv.nl/duurzaambouwen waar niet doorheen te komen is gezien alle technische jargon en vaagtaal.

Eén woord viel me op: toekomstbestendig. In het document van Leidschendam-Voorburg gaat dat over één aspect; de manier van bouwen.

In mijn perceptie omvat het begrip duurzaamheid vele met elkaar in verband staande zaken. In een groter en duidelijker rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau wordt het duidelijk uitgelegd in de eerste hoofdstukken van De sociale staat van Nederland 2019. (https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/09/10/de-sociale-staat-van-nederland-2019)

In het hele document van Leidschendam-Voorburg wordt niet gesproken over een evenwichtige bevolkingsopbouw. Die hebben we nodig gezien de toenemende vergrijzing en de daarom logischerwijze grotere druk op WMO-voorzieningen.

Als we nu écht duurzaam denken en handelen, dan zorgen we ervoor dat jongeren in onze gemeente blijven. Daardoor houden we een systeem van zorg voor elkaar in stand. Ook dienen we ervoor te zorgen dat oudere inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen: bouw dus ook voor hen. Dat scheelt enorm veel WMO-voorzieningen.

Dus zetten we in op sociale woningbouw en middelhuur. Inzetten betekent: we gaan dat doen. Binnen 3 jaar reële plannen, met afspraken met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties waar en wanneer er gebouwd gaat worden.

Niet die prestatieafspraken die slechts goed zijn voor fotomomenten. Als daaraan was gehouden, hadden we nu al 1000 goed betaalbare woningen in onze gemeente gehad. En stop ook met trachten te bouwen op de Duivenvoordecorridor. Voor al dat verloren geld hadden er elders al die 1000 woningen kunnen staan.

Als we duurzaamheid breder bezien dan alle technische jargon: dus serieuze toekomstbestendigheid voor de hele gemeente, dan bouwen we zo snel mogelijk voor onze jongere én onze oudere inwoners.

Dat is echte duurzaamheid. Toekomstbestendig denken en doen.

(Philippine Hohage)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter