Nieuws
Bedrijfsterreinen onmisbaar voor vestigings- en werkklimaat

De provincie Zuid-Holland zet in op een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat. Bedrijfsterreinen spelen hierin een belangrijke rol. Om ook de komende jaren aantrekkelijke en concurrerende bedrijventerreinen te houden, is eind vorig jaar de bedrijfsterreinenstrategie door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Deze strategie geeft richting aan de provinciale inzet voor de komende jaren. De uitvraag naar de regio’s is inmiddels gedaan.

Een belangrijk onderdeel van deze strategie is het actualiseren van de provinciale behoefteraming. Dit is een markttechnische onderbouwing waarbij op basis van een aantal objectieve criteria de toekomstige ruimtebehoefte aan bedrijfsterrein in beeld wordt gebracht. Hiermee is begin 2021 gestart en deze is eind oktober afgerond. Uit de behoefteraming komt naar voren dat er in heel Zuid-Holland tot en met 2030 een behoefte is aan circa 200 hectare bedrijfsterrein. Deze behoefte is niet voor alle regio’s gelijk en verschilt dus per regio. Dat geldt ook voor de kwaliteit van het aanbod. De provincie wil in eerste instantie de bestaande voorraad aan bedrijfsterreinen beter benutten; pas daarna is uitleg of uitbreiding aan de orde. (foto Prov. ZH)

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter