Mening
Blog: Sociaal?

Laat de volgende cijfers even tot u doordringen. De woningcorporaties in de regio Haaglanden, inclusief Leidschendam-Voorburg, hebben 141.520 sociale woningen. Voor sociale woningen staan 160.000 mensen ingeschreven. Van hen zoekt ongeveer de helft actief een woning.

Dat aantal zoekenden stijgt jaarlijks met 7 procent: tussen 5000 en 6000. Het aantal woningen dat de corporaties jaarlijks te vergeven hebben beloopt nog geen 10.000. Dat alles leidt ertoe dat iemand die een sociale woning zoekt gemiddeld 72 maanden (6 jaar!) op een woning wacht.

Vorige week maakte wethouder Floor Kist nieuwe afspraken met de woningcorporaties Wooninvest en ViDomes bekend voor de jaren 2022-2025.

Wooninvest beloofde de bouw van 109 tot 124 nieuwe sociale woningen aan De Star in Leidschendam. ViDomes kwam met 10-15 nieuwe sociale woningen in Stompwijk en 19 in de Nieuwstraat Leidschendam op de proppen. In totaal 138 tot 158 over een periode van 4 jaar. Waarbij ViDomes ook nog sociale woningen verkoopt; Wooninvest doet dat niet.

Nu heeft de gemeente zich er ooit toe verplicht 750 nieuwe sociale woningen te realiseren over de periode 2018-2025. Een belofte die wethouder Juliette Bouw eind 2019 nog eens bevestigde. In maart 2020 maakte haar collega Jan Willem Rouwendal echter bekend dat het 2030 werd.

In december 2020 plaatste Floor Kist echter vraagtekens bij de haalbaarheid van die 750. Hij verwees naar de financieel-economische crisis, tekorten aan vakmensen in de bouw en de coronacrisis. Garanties voor de bouwsnelheid voor de sociale woningen wilde Kist niet geven.

En nu staat in de afspraken die de wethouder met Wooninvest en ViDomes maakte alleen nog dat men het uiterste wil doen de 750 in 2030 te halen. Kortom: de verplichting is vervallen.

Terugkijkend naar periode dat de coalitie van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP in verschillende samenstellingen aan de macht was, valt op hoeveel beloften er inzake sociale woningbouw zijn gedaan zowel qua aantallen als locaties, die later ineens weer ‘verdwenen’:

= september 2018: De Star (Leidschendam), Overgoo (Leidschendam) en Klein Plaspoel Polder (KPP, Leidschendam),

= november 2018: Koningin Julianaweg 44 Leidschendam (KJ44), De Star (107), KPP (30), Rijnlandlaan Voorburg (48), Stompwijk (20), Oude Bleijk Leidschendam. In de periode 2019-2025 dienden er 423 sociale woningen bij te komen waarvan 235 bij woningcorporaties,

= april 2019: er is inmiddels een ambtelijke task force op zoek naar plekken voor sociale woningbouw. Overgoo wordt genoemd en KPP (30-40),

= juli 2019: Rijnlandlaan/De Star/Overgoo (tezamen 285), Prinses Carolinalaan Leidschendam/Van Ruysdaellaan Leidschendam/Van Alphenstraat Voorburg/Appelgaarde Voorburg (tezamen 150), KJ44/Oude Bleijk (gebouw De Wegwijzer)/Fluitpolderplein Voorburg/Prinsenhof Leidschendam/Stompwijk (tezamen 215). Particuliere partijen dienden er 150 te realiseren in KPP en op de plek van het Diaconessenhuis in Voorburg,

= november 2019: de woningcorporaties beloven 753 sociale woningen tot 2027. ViDomes noemt De Star (50), Rijnlandlaan Voorburg (48), Nieuwstraat Leidschendam (8), Stompwijk (20). Wooninvest noemt geen project. Van ‘oude coalitie’ liggen er nog plannen voor 285 sociale woningen, private partijen moeten er 300 realiseren, voor 215 sociale woningen wordt nog bouwgrond gezocht,

= januari 2020: de 750 sociale woningen voor 2025 zijn onhoudbaar. Rijnlandstraat (48), Overgoo (130), De Star (107),

= maart 2020: de datum voor de 750 sociale woningen wordt 2030. Er start een nieuw onderzoek naar bouwplekken,

= april 2020: tot 2025 worden er nog 585 sociale woningen gerealiseerd waarvan 215 op Fluitpolderplein Leidschendam/in wijk Prinsenhof Leidschendam. Andere locaties zijn: Rijnlandlaan, Overgoo, De Star, Prinses Carolinalaan, Van Ruysdaellaan, Van Alphenstraat, Feithplein, KPP, Diaconessenhuis,

= december 2020: of de 750 sociale woningen voor 2030 haalbaar zijn is twijfelachtig. Als lokaties worden genoemd: Nieuwstraat Leidschendam (19), Nieuwstraat/Venestraat, Overgoo, De Star, Stompwijk, Appelgaarde, Emmastraat Voorburg, Rijnlandlaan Voorburg.

Voor de goede orde: sloop en nieuwbouw uit de nu door Kist met de corporaties gemaakte afspraken blijven buiten beschouwing. Dat levert immers geen extra sociale woning op. Net zo min als alle renovatieprojecten voor bestaande sociale woningen. Duurzaamheid of niet.

Wat leert dit alles ons nu? Dat er onder de coalitie die in maart 2022 plaats moet maken voor de opvolgers 48 sociale woningen zijn gerealiseerd aan de Rijnlandlaan. En dat was al een plan van de coalitie die er tussen 2014 en 2018 zat. Verder bleef het bij veel mooie woorden en papieren plannen. Sociaal? U mag uw eigen conclusies trekken.

P.S. De gemeente kent een regel dat bij nieuwbouw 30 procent van de woningen in de sociale sector moeten vallen. ‘Oude’ plannen vallen daar buiten. Bovendien gelden er voor de nodige bouwprojecten afwijkende afspraken. Daarnaast kunnen ontwikkelaars de regel afkopen.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter