Nieuws
Sneeuw- en ijsvrij houden wegen kan niet

Bij de gemeente Leidschendam-Voorburg is beslist niet de capaciteit (mensen en middelen) aanwezig om alle wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat heeft wethouder Jan Willem Rouwendal GroenLinks-gemeenteraadslid Marie-Christine van der Gronde laten weten in antwoorden op vragen. Die had na de laatste zware hagelbuien in de gemeente geklaagd over gladde wegen en fietspaden. De bestuurder kondigt geen maatregelen aan om het tekort aan mensen en geld aan te pakken.

‘Uitvoering van gladheidsbestrijding is vooral maken van keuzes wat je wel doet en wat niet. Het steeds verder uitbreiden van routes met eerste prioriteit leidt uiteindelijk tot aanschaf of inhuur van meer strooiers en voertuigen en dus tot kostenverhogingen. De voor de verkeersveiligheid noodzakelijke gladheidsbestrijding brengt voor het milieu nadelige neveneffecten met zich mee. Een deel van het gebruikte dooimiddel komt tevens terecht in de directe omgeving van de wegen waarop het wordt gestrooid’, aldus de wethouder.

Bij het strooien zijn er twee methoden: preventief (vooraf aan verwachte gladheid) en curatief (nadat gladheid is geconstateerd). Prioriteit 1: Hoofdwegen en fietspaden; prioriteit wijkontsluitingswegen; prioriteit 3 wijken. ‘We streven ernaar de hoofdwegen vóór de ochtendspits te hebben gestrooid. Soms blijkt het nodig de hoofdroutes, die de hoogste prioriteit hebben, voor een tweede keer te strooien, nog voordat de minder drukke wegen aan de beurt zijn geweest. Hierdoor kan het gebeuren dat de strooiploegen wat later aan de binnenwegen toekomen’, stelt Rouwendal.

‘Bij opkomende gladheid gaan de strooiploegen op pad. De hoofdwegen/doorgaande wegen en de fietspaden komen daarbij het eerst aan de beurt. Als deze wegen er goed bijliggen, wordt gestart met het strooien van wijkontsluitingswegen’, gaat de wethouder verder. ‘Helaas is het onmogelijk alle wegen te strooien, waardoor gladheid niet overal te voorkomen is. Alles wordt in het werk gesteld om op het juiste moment, de juiste routes bij voorkeur preventief uit te voeren’.

‘Niet op alle plaatsen, zoals voetpaden, kan met machines gladheid bestreden worden. Hier zal met handkracht een en ander uitgevoerd moeten worden. In alle wijken zijn hiervoor werkplannen opgesteld. Voor uitvoering van handmatige gladheidbestrijding zijn een aantal locaties benoemd de zogenoemde ‘hotspots’: bruggen en trappen; openbare en bijzondere gebouwen; voetgangersdomein; voetgangersoversteekplaatsen; bushalten; kruispunten; invalidenparkeerplaatsen; bejaardenwoningen en –wijken; milieuparken en huisvuilverzamelplaatsen; kolken’.

‘Vanuit een maatschappelijke verantwoording wordt, met name bij sneeuwval en ijzel, een actieve rol van de burger verwacht bij het bestrijden van gladheid op trottoirs. Aan de burger kan zout door de gemeente beschikbaar gesteld worden. Zoutuitgifte vindt plaats vanaf Stadsbeheer, Veurse Achterweg 14 Leidschendam en Stadsbeheer, Einddorpstraat 18 Voorburg’.

Wat het strooien van zout op fietspaden betreft schrijft Rouwendal: ‘Op een rijbaan met autoverkeer gaat die werking veel beter en sneller dan op een fietspad waar fietsen met smalle bandjes rijden. Met dit gegeven, is een gestrooid wegdek geen garantie voor fietsers dat het wegdek niet meer glad kan zijn.
Ook iedere fietser is ook zelf verantwoordelijk voor een veilig gedrag in het verkeer en moet anticiperen op de weersomstandigheden’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter