Nieuws
Werken Meeslouwerplas hadden moeten worden stilgelegd

De verondieping van de Meeslouwerplas in natuur- en recreatiegebied Vlietland had moeten worden stilgelegd toen bleek dat de milieunormen voor het water in de plas werden overschreden. Het is onjuist dat dat pas diende te gebeuren als onomstotelijk vast stond dat de normoverschrijding kwam door de stort van bagger in de plas om die ondieper te maken.

Dat het Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland nu aangeven niet zo veel waarde hechten aan de normen voor de waterkwaliteit, is slecht een uitvlucht om goed te praten dat zij faalden bij het toezicht op de baggerstort.

Dat stellen Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en Recreatiecentrum Vlietland B.V.. Zij reageren daarmee op een kritisch rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de werken in de Meeslouwerplas en de reacties van de provincie en het hoogheemraadschap.

De zes vinden het rekenkamerrapport ‘stevig’. Zo maakt het duidelijk dat er weinig terechtgekomen is van het oorspronkelijke plan voor de verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas en dat de Provincie de uitvoering van dat project nauwelijks heeft gecontroleerd. In hun reactie proberen GS veel van wat misgegaan goed te praten. De normen voor de waterkwaliteit werden tientallen keren overschreden. Het werk werd echter niet stilgelegd zoals was afgesproken.

Dat GS na jaren strijd nu constateren dat de relatie met partijen in de omgeving verbetert, erkennen de zes. Toch is het volgens hen zeker geen rozengeur en maneschijn. Zo is er nog steeds geen definitief ontwerp van de beoogde geluidwering langs de A4; zijn nog steeds niet alle oevers van de eilanden tussen de Meeslouwerplas en de grote plas hersteld; gebeurt het nu eindelijk gestarte onderzoek naar de kwaliteit van de gestorte bagger op een volkomen verkeerde manier zoals ook de rekenkamer stelt. Toch is de ondeugdelijke opzet niet veranderd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter