Nieuws
Gemeenteraad glijdt uit over strooizout

Een debat in de gemeenteraad over het beschikbaar stellen van strooizout aan inwoners is in totale verwarring geëindigd. Ter tafel lag een voorstel van VVD en GroenLinks om in de gemeente strooibakken met zout te gaan neerzetten waar inwoners zout uit konden halen om zo de gladheid in hun eigen straat mee te gaan bestrijden.

Nu kunnen inwoners strooizout  halen bij de vestigingen van Stadsbeheer in Leidschendam en Voorburg doch de indieners vinden dat veel te weinig. De strooibakken zouden in elk geval bij gebouwen van de gemeente, wijkcentra, servicekantoren, kinderboerderijen, scholen en gezondheidscentra moeten komen.

Verantwoordelijk wethouder Jan Willem Rouwendal zei ‘niet enthousiast’ te zijn over het voorstel. Bewoners halen nu al nauwelijks zou bij Stadsbeheer. Hij vroeg zich dus af wat de ‘meerwaarde’ van de motie was. Hij wees erop dat het kopen van de bakken, plaatsing en het periodiek vullen van de bakken een nog onbekend geldbedrag kost. Dat moet eerst allemaal goed uitgezocht worden, aldus de wethouder. Daarna kan er dan een plan naar de gemeenteraad komen. Voor deze winter zei hij wel ‘iets meer uitgifte van zout’ te willen gaan proberen.

Na enig heen en weer gepraat beloofde de wethouder op korte termijn een briefje aan de gemeenteraad te zenden met zijn ideeën voor deze winter. Voor uitvoering van de motie is echter meer tijd nodig. Diverse fractiewoordvoerders gaven aan geen behoefte te hebben aan een briefje. Ook bleek dat men wel gevoelig was voor Rouwendals stelling dat  eerst een en ander uitgezocht moet worden. De indieners besloten daarop hun motie aan te houden en niet in stemming te brengen. De fractiewoordvoerders werd geadviseerd de komende dagen maar met de wethouder te bellen om te horen wat er deze winter nu wel kan gebeuren tegen de gladheid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter