Nieuws
Provincie steunt collectieve wooninitiatieven
De provincie Zuid-Holland stelt in 2022 in totaal €250.000 beschikbaar voor collectieve wooninitiatieven. Verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen kunnen hiervan gebruikmaken om de haalbaarheid van hun project te onderzoeken. Hiermee komt de provincie tegemoet aan de behoefte aan specifieke en nieuwe woonvormen voor mensen die bijvoorbeeld met een groep gelijkgestemden willen wonen of mensen die afhankelijk zijn van zorg. De subsidie bestaat uit een eenmalige bijdrage van €15.000 op basis van een in te dienen offerte van een professioneel begeleider die geen onderdeel is van de groep.

Het collectief moet kunnen aantonen dat zowel de gemeente als de grondeigenaar de intentie heeft om mee te werken aan de planvorming. De beschikbare middelen worden verdeeld over de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als op één dag het beschikbare budget wordt overschreden wordt er geloot. Alle informatie over de nieuwe subsidieregeling is te raadplegen via het Subsidieloket van de provincie(verwijst naar een andere website) Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag bestaat er de mogelijkheid tot het stellen van vragen over de subsidieregeling. Ook kan er vooroverleg zijn over een concept-aanvraag voordat die ingediend wordt. Een afspraak kan gemaakt worden via e-mail  (foto Prov. ZH)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter