Nieuws
Woningbouwplannen in Zuid-Holland
Er zijn in Zuid-Holland genoeg plannen zijn om in de woningbouwopgave te kunnen voorzien. Zuid-Holland staat aan de lat om 200.000 à 220.000 woningen erbij te bouwen voor 2030. Inmiddels zijn er plannen die 45 procent meer woningen aangeven; zo’n 280.200 extra woningen. De plannen van nu tellen voldoende woningen om in de bouwopgave te voorzien. Met de ontwikkeling in Zuidplaspolder (ten zuidwesten van Gouda) en Valkenhorst (voormalig vliegveld Valkenburg), zijn er in Zuid-Holland de komende periode dan ook geen aanvullende grootschalige bouwlocaties nodig.

Wat de komende periode verder nodig is, zijn extra en structurele rijksmiddelen voor het versterken van de investeringscapaciteit van woningcorporaties, infrastructuur en gebiedsontwikkelingen. Daarnaast heeft de provincie behoefte aan meer ruimtelijk-juridische instrumenten. Ook vraagt de provincie snel duidelijkheid over de aanpak van de stikstofproblemen bij bouwactiviteiten. De provincie maakt zicht tot slot zorgen over het gebrek aan personeel bij overheden, rechterlijke macht en private partijen om alle bestaande plannen daadwerkelijk op tijd om te zetten in woningen.

De provincie zelf steekt €2,3 miljoen in de versnelde bouw van bijna 750 seniorenwoningen. De seniorenprojecten hebben allemaal een gemeenschappelijke ruimte, waarmee zij tegemoetkomen aan de behoefte van senioren aan ontmoeting en saamhorigheid. De kosten van een gemeenschappelijke ruimte zijn vaak te hoog voor projecten in het betaalbare en sociale segment. De provincie heeft nu voor veertien projecten (8 tot 180 woningen) subsidie verleend. (foto Prov. ZH)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter