Nieuws
Huurdersraad ViDomes: hogere huur voor hogere inkomens

De Huurdersraad bij woningcorporatie ViDomes, die ook actief is in Leidschendam-Voorburg, stelt voor huurders met een hoger inkomen meer huur in rekening te brengen. Het zou moeten gaan om 50 tot 100 euro, ingaande 1 juli 2022. De extra inkomsten zou ViDomes moeten gebruiken om meer sociale- en middeldure woningen te realiseren.

De Huurdersraad stelt dat het huishoudboekje van de huurder voortaan moet meetellen in het huurbeleid. De hoogte van de huur moet een directe relatie hebben met inkomen en de staat van de woning. Huurverhogingen moeten gebaseerd zijn op inkomensstijging in plaats van inflatie.

Isolatie van een woning hoort bij de basiskwaliteit. Dat mag niet leiden tot huurverhoging. Als een woning anders dan isolatie wordt verduurzaamd mag de huur niet ineens met een sprong omhoog gaan. Het eerste jaar moet ‘huurgewenning’ gelden op basis van de oude huur.

De Huurdersraad pleit verder voor een lange termijnbeleid bij de bepaling van de huren. Speciale regelingen voor lagere inkomensgroepen wil de raad handhaven.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter