Mening
U zegt het maar: Politieke druk op de Binckhorst

‘De politieke druk is hoog om een (H)OV-tracé Koningscorridor te realiseren door het omleggen van Lijn 1 door de Binckhorst. Of zoals de projectorganisatie het tijdens elke bijeenkomst zelf noemt ‘de inkt is net droog en het document is gemaakt met stoom en kokend water’. Tijdens de afgelopen platformbijeenkomst worden in sneltrein vaart de verschillende varianten van de tracés die worden onderzocht aan de bewoners gepresenteerd.

Deel twee in het drieluik waarin de verschillende concept routes worden doorgenomen. Aan het einde van de sessie is alle informatie gedeeld en worden de bewoners door de projectorganisatie als geïnformeerd geacht zullen we maar zeggen. Want eind eerste kwartaal 2022 moet alles ter inzage worden gelegd en daar moeten keuzes voor worden gemaakt. Ook als die keuzes betekenen dat een deel van de informatie tegelijk met de keuze moet worden gedeeld omdat deze niet meegenomen kan worden binnen de beschikbare tijd. Beantwoording van vragen bij de twijfelachtige onderbouwing van de tracékeuze krijgt geen prioriteit. Helaas vallen in die periode ook de gemeenteraadsverkiezingen en kan waarschijnlijk niet politiek inhoudelijk gereageerd worden. Of dit nu een strategische zet is of niet moet nog blijken.

De informatie die nu met het bewonersplatform gedeeld wordt gaat echter alleen over uitgangspunten van het ontwerp zelf maar wordt verkeersveiligheid en -drukte hierin minimaal (abstract doorgerekend) meegenomen.  Dit laatste wordt vooral als een verder te onderzoeken punt voor de volgende fase gezien maar dan is het voor de bewoners al te laat. Er wordt toegegeven dat men de echte situatie ter plekke niet altijd kent. Verdere uitkomsten en onderbouwing moeten we bekijken als de informatie ter inzage ligt en de bewoners hun wettelijke maar zeer krappe 6 weken krijgen om via een formele zienswijze te reageren terwijl hier een jaar werk en informatie vanuit de projectorganisatie in zit.

Het proces brengt heel wat te weeg zowel lokaal als regionaal. Nu worden wij als bewoners geïnformeerd door de lokale gemeenten, maar schitteren de betrokken ministeries en de provincie in afwezigheid tijdens dit hele traject. Ze laten alleen van zich horen als er gecorrigeerd moet worden. Niet vaak hoor je de provincie in een initiatief fase zo vaak al spierballentaal tegen hun burgers uiten. Meermaals is al gezegd dat als men niet meewerkt dat dan de provincie gebruik gaat maken van haar ‘recht tot aanwijs’ waarmee de Provincie eenzijdig een keuze maakt.

Dat noemen we volgens mij in een tijd als deze niet het tonen van ‘Nieuw leiderschap’ Anne de Koning (gedeputeerde Zuid-Holland). Zeker gezien het feit dat we hier praten over een initiatieffase en wordt geroeptoeterd over participatie en zorgvuldigheid. Het is vreemd dat in de volgende zin dan al wordt benoemd wat er gebeurt als je niet meewerkt. Welk gesprek wordt er dan gevoerd? Maar wat wil je als je als de Provincie het motto hanteert: ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’ zorgt de provincie (samen met partners) voor een beter bereikbaar, veilig en duurzaam Zuid-Holland, voor inwoners en reizigers. Dan neem je die lokale partner, verkeersveiligheid en files in de omliggende wijken toch serieus?

Of neem de Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2022 en zoek voor de grap eens hoe vaak Den Haag hierin naar voren komt en jouw eigen gemeente.

Er wordt gezegd dat door het bouwen van de woningen in, onder meer, de Binckhorst dat de rest van Den Haag zich geen zorgen hoeven te maken dat voor hen het wooncomfort en lokale groene leefklimaat beïnvloed wordt. Hoe schril is het contrast voor de bewoners rondom dit gebied die niet in Den Haag wonen. Gelukkig zal het met al deze ontwikkelingen in de omliggende wijken straks aanvoelen qua drukte als Pasen bij de Ikea of een willekeurige dag bij the Mall of the Netherlands.

Dit alles voelt nog steeds strijdig met de uitgesproken intentie dat bewoners juist en volledig moeten worden geïnformeerd en betrokken bij het gehele proces. Voor de bewoners voelt het als forceren in plaats van informeren, want gang is alles met stoom en kokend water. Daarom een oproep aan de Gemeenteraden, de Provincie en betrokken ambtenaren maar bovenal ook bewoners van Voorburg en Rijswijk. Spreek u uit tegen het nemen van dit soort cruciale en misschien wel overhaaste beslissingen in een tijd waarin niemand aan het roer staat tijdens de verkiezingen, maar de consequenties nog wel decennia doordreunen in de omgeving!

(Naam inzender bij redactie bekend)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter