Mening
Blog: Cadeaus

Dat de coronacrisis ingrijpende gevolgen heeft gehad, nog heeft en nog zal hebben, is inmiddels wel duidelijk. Vraag is alleen welke gevolgen? En hoe je die als gemeente het best kunt milderen.

Wethouder Astrid van Eekelen (VVD) wilde tien miljoen euro hebben om het lokale herstel van de coronacrisis te bespoedigen. De gemeenteraad vond vijf miljoen euro voorlopig wel voldoende.

Voornaamste argument daarbij: de wethouder kon niet helder maken waar de 10 miljoen op was gebaseerd, waar die aan besteed moest worden en op welke terreinen die besteding het meeste effect zou hebben. Een vorm van ‘geld zoekt besteding’ wilde de gemeenteraad niet.

De vijf miljoen is er voor 2022 en 2023. Daarbij gaf de gemeenteraad ook aan waar dat geld bij voorkeur aan diende op te gaan: Leidschendam-Noord, groene inrichting openbare ruimte, renovatie winkelcentrum Julianabaan Voorburg, stageplaatsen en andere maatregelen op de arbeidsmarkt.

Inmiddels heeft de wethouder de besteding van 1,15 miljoen euro in 2022 bekend gemaakt. En wat blijkt? Er is wel degelijk sprake van ‘geld zoekt besteding’. Aan ‘normale’ beleidsterreinen wordt extra geld gegeven: begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk, voorlichting schuldhulpverlening.

De Jeugdombudsman mag voor 75.000 euro een onderzoek gaan doen naar gevolgen van de coronacrisis voor jeugd. Met als enig argument: hij heeft zo’n onderzoek ook in Den Haag gedaan.

Voor de al lang in uitwerking zijnde herinrichting van het winkelcentrum Julianabaan in Voorburg is er geld, net als voor een onderzoek naar het compacter (kleiner) maken winkelcentra Huygenskwartier en Damcentrum. Zodat de leegstand van winkels niet zo opvalt.

Er is financiële steun aan winkeliers en ondernemersverenigingen om in te spelen op veranderend winkelgedrag van klanten. Kunnen ze zelf niet reageren? Voor de oprichting van een Vereniging van Eigenaren van winkels in het Voorburgse Huygenskwartier is er ook geld. Hoezo eigenlijk? Wat heeft dat met coronaherstel te maken?

Een onderzoek naar groen in de openbare ruimte krijgt een donatie. Toen de gemeenteraad in 2020 naar zo’n onderzoek vroeg was er geen geld voor. Voor herstel van groen na intensief gebruik zijn er financiën. Dat heet toch normaal onderhoud? Centjes ook voor meer wandelpaden, beweegroutes en het herbeoordelen van het Speelruimteplan; maatregelen die toch al nodig waren. Dat plan wordt om de vijf jaar herijkt.

Tenslotte krijgt de cultuursector nog wat. Voor de werving van vrijwilligers en nieuwe projecten. Zaken die de sector tot nu toe prima zelf kon regelen.

Je zou als B&W ook gewoon kunnen besluiten aan alle genoemde posten via de begroting meer geld uit te geven. Beleidsintensiveringen heet dat dan. Nu wordt er plots het etiket ‘corona herstelbeleid’ aan gehangen. Klinkt in deze tijd beter en er ontstaat minder weerstand tegen de gedachte uitgaven.

Feitelijk gaat het om het uitdelen van cadeaus. Past in de tijd van Sinterklaas en Kerstmis, om nog maar te zwijgen van de naderende gemeenteraadsverkiezing. Maar met corona herstelbeleid heeft het niets te maken.

B&W zelf laten het bij een persbericht over de zeven ‘opgaven’ die men voor het corona herstelbeleid ziet: bestaanszekerheid, jeugd, eenzaamheid, kansenongelijkheid, vitaliseren winkelgebieden, aanpassen openbare ruimte, verrijken cultuur.

Terloops wordt verwezen naar het ‘bestedingsplan’ dat wethouder Van Eekelen naar de gemeenteraad heeft gezonden. ‘Zij (de gemeenteraad, red.) neemt hier naar verwachting in januari een beslissing over’.

Er is dus nog hoop. Alhoewel, dan is de verkiezingscampagne al in volle gang. En wie durft het dan nog aan om met de ene hand te geven om het vervolgens met de andere hand weer terug te nemen?

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter