Nieuws
Meer actie nodig voor verbetering luchtkwaliteit

GroenLinks  is van mening dat actie voor luchtkwaliteit  nodig blijft. De partij wijst daarbij op de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onlangs de advieswaarden voor de maximum toegelaten concentratie van vervuilende stoffen in de lucht heeft aangescherpt. Daarom heeft GroenLinks samen met ChristenUnie-SGP twee moties bij de gemeenteraad ingediend die B&W oproepen hier actie op te ondernemen. GroenLinks raadslid Henk Knoester: ,,Nu de Wereldgezondheidsorganisatie de advieswaarden heeft aangescherpt moeten we maatregelen nemen om daaraan te kunnen voldoen.”

Daarnaast vraagt GroenLinks aan B&W om samen met de buurgemeenten de rijksoverheid op te roepen om op de autosnelwegen in en rond het stedelijk gebied van Den Haag en omstreken de maximumsnelheid te verlagen naar 80 km/uur. Dit is niet alleen beter voor de luchtkwaliteit, maar zorgt ook voor minder geluidsoverlast. ,,Het is gebleken dat de verlaging van de maximumsnelheid een flinke bijdrage levert aan de verlaging van de luchtvervuiling”, aldus Henk Knoester.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter