Activiteiten
Vragen over nieuw rugbyveld

CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks plaatst vraagtekens bij de informatie die wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad heeft verschaft over de aanleg van een nieuw veld voor rugbyclub VRC aan de Groene Zoom, sportpark Westvliet Voorburg. VRC zit nu aan De Star Leidschendam. Op de Groene Zoom gaat men samen met volleybalclub Volevo spelen. Die krijgen er zes beachvolleybal-velden.

Hendriks’ vragen:

= Door de verhuizing van de rugbyclub van De Star naar elders dient 107.730 euro versneld te worden afgeschreven. Van locatie De Star was bekend dat het een tijdelijke locatie was. Komt de verhuizing sneller dan oorspronkelijk werd verwacht? Zo ja, wat is de achtergrond daarvan? Was de woningbouw oorspronkelijk later gepland dan in september 2022? Staat het inmiddels contractueel vast, dat in september 2022 met de woningbouw wordt gestart?

= Ter vergelijking van de investerings- en huurkosten zou de CDA-fractie graag weten wat de investeringskosten voor een kunststof voetbalveld zijn en welke huurkosten worden daarvoor jaarlijks in rekening worden gebracht?

= In beantwoording van vragen van de CDA-fractie op 22-03-2021 heeft het college van B&W aangegeven dat het aanleggen van beach volleybalvelden op sportpark Duyvesteijn de voorkeur verdient. Wat is in de tussentijd in de argumentatie veranderd?

= In het voorstel wordt 460.000 euro geïnvesteerd in parkeerplaatsen. Hoeveel parkeerplaatsen worden hiermee gecreëerd? Op welke dagen is er een tekort aan parkeerplaatsen?

= Is door het college van B&W onderzoek verricht naar het realiseren van een extra cricketveld, dat qua gebruik gedeeld zou worden met de rugbyvereniging? Is nagegaan of er veldcapaciteit beschikbaar is op sportpark De Kastelenring Leidschendam? Zo ja, wat zijn daarvan de uitkomsten?

= Het gebruik van het BTW-percentage in aangeleverd cijfermateriaal is de CDA-fractie onduidelijk. Bij een sportcomplex wordt gewerkt met 25%, terwijl bij de investeringen in het water- en rioleringsplan wordt gewerkt met 100%. Waarom geldt bij verschillende onderwerpen een andere benadering?

D66 is blij met de aanleg van het nieuwe rugbyveld voor VRC. Gemeenteraadslid Mahjoub Mathlouti: ,,VRC heeft sinds haar oprichting in 2015 geen vaste locatie gehad. Dat zij zich mochten vestigen op De Star was niet meer dan een tussenoplossing. De inmiddels geplande woningbouw op De Star betekende dan ook een aanstaand vertrek. Daarom heeft D66 B&W opgeroepen haar verantwoordelijkheid te pakken, en de club binnen de mogelijkheden in onze gemeente een vast onderkomen te bieden. Deze oproep werd door de gehele gemeenteraad ondersteund, en we zijn dan ook blij dat B&W nu met een plan zijn gekomen. Daarnaast geeft deze nieuwe locatie hen de mogelijkheid te groeien en geven we nog meer kinderen de kans om te sporten.”