Nieuws
Den Haag onderzoekt verbindingen Binckhorst – Laak

B&W van Den Haag laten onderzoeken of er extra verbindingen tussen de Binckhorst en het Laakkwartier moeten komen. Dat blijkt uit het Ruimtelijk Raamwerk Trekvlietzone (RRT) dat wethouder Anne Mulder aan zijn gemeenteraad heeft gezonden.

Zoals bekend wordt er bij de aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) Den Haag CS – Binckhorst – Rijswijk – Delft gekeken naar een route Binckhorstlaan, Jupiterkade, Broekslootkade, Haagweg. Dit als alternatief voor een eerder bedacht tracé Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg waar tegen veel protest is.

B&W van Den Haag toonden zich vele jaren geleden voorstander van het traject via de Jupiterkade. De gemeenteraad wees dat destijds van de hand. De Trekvlietzone is het gebied tussen Binckhorstlaan, Mercuriusweg, Vliet en gemeentegrens met Voorburg.

In RRT staat ‘ruimte bieden voor toekomstige verbindingen naar aangrenzende wijken en deelgebieden’. En verderop: ‘Daarnaast zal onderzoek moeten uitwijzen of er een extra verbindingen van de Binckhorst naar Laak over de Trekvliet gewenst is. De Capellalaan is centraal gelegen, waarbij een aanlanding van een brug binnen het RRT ruimtelijk wordt mogelijk gemaakt. Andere mogelijkheden zijn gelegen in het verlengde van de Junostraat en Uranusstraat. Ook zijn loop- en fietsbruggetjes over de haventjes als verbindend element wenselijk voor de continue route langs het water’.

Over de HOV moeten komend jaar knopen doorgehakt worden. Sinds juli wordt het verloop via de Jupiterkade nader bekeken door het Projectteam Binckhorst Bereikbaar. In het RRT staat de Jupiterkade nu aangeduid als groene zone, deel van het Waterfrontpark met een strook van 26 meter breedte waarbinnen niet gebouwd mag worden. (foto gemeente Den Haag)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter