Mening
U zegt het maar: Tekenen bij het kruisje

‘Aan het Projectteam Binckhorst Bereikbaar

Krankzinnig dit kort-dag-beleid. In drie werkdagen mogen de burgers gedurende 2×2 uur durende online sessies meedenken over door u in een jaar bedacht beleid.

U bent er echt voor de burgers van Voorburg! En dan straks gewoon weer alles doordrukken zonder dat er iets aan uw plannen is veranderd.

In de zomervakantie, tussen juni en augustus 2022, ligt ‘alles’ ter inzage en in diezelfde tijd is er ook het advies van de commissie milieu effect rapportage (MER). Heerlijk voor u want veel belanghebbenden zullen op vakantie zijn. U hoopt dat er zo weinig tegenspraak zal komen.

U bent toch ook mensen met gevoelens? Denk u eens in: een relatief goede wijk om in te wonen (Voorburg-West) en ineens wil Den Haag zijn Binckhorst en het centrum ontlasten. De ‘bagger’ wordt doorgestuurd naar Voorburg-West sturen met alle bijbehorende overlast en ontwrichting van het leefmilieu.

Inderdaad is het zo langzamerhand duidelijk dat overheden zich zijn gedragen als een bedrijf waarbij zij het marktdenken verheerlijken c.q. verinnerlijken, en daarmee hun kerntaak verwaarlozen: dienstbaarheid aan en zorg voor de burgers. In dit geval alle burgers van Voorburg-West, die u al tracht tegen elkaar uit te spelen, en van de Geestbrugweg in Rijswijk.

Dit marktdenken van projectontwikkelaars, overheden en Awareness (adviesbureau voor beleidsmarketing dat ook voor Binckhorst Bereikbaar actief is), staat haaks op het politieke denken waarbij de burger centraal staat.

Zeer treffend is het dus dat de overheden en projectontwikkelaars de wegen en grond van Voorburg-West zien als koopwaar in plaats van als leefomgeving, habitat.

De consequentie van dit beleid is dat wij als burgers u zijn gaan wantrouwen. U holt met uw beleid de democratische rechtsorde uit.

Maar de overheden, projectontwikkelaars en Awareness willen nu eenmaal ‘genieten’ van  het grote geld en dat gaat vóór de burger die dacht dat hij een goede, relatief rustige, leefomgeving had.

Uw beleid is op alle fronten weinig transparant en zeer burger-onvriendelijk. De online sessies, gepropt in twee avonden, waar burgers hun stem kunnen laten horen zouden best wat beter gespreid kunnen worden. Ook kunt u er voor zorgen dat de stukken niet weer in de zomervakantie ter inzage liggen net als het advies van de commissie-MER.

Nu wordt burgers die graag goed willen blijven wonen zonder een frequent voorbij razende tram/lightrail langs en boven hun voordeur, op een krankzinnige manier een dictaat opgelegd. Van burgerparticipatie is hier absoluut geen sprake. We mogen aanhoren en tekenen bij het kruisje’.

(Naam inzender bij redactie bekend)