Nieuws
Cyberweerbaarheid van ondernemers wordt vergroot

Hackers die bedrijven aanvallen waardoor ondernemers hoge bedragen moeten betalen om weer bij hun gegevens te kunnen of soms zelfs hun (web)winkel moeten sluiten. Het aantal cyberaanvallen is in de afgelopen jaren fors gestegen. Toch zien ondernemers nog niet altijd de noodzaak om zich te beveiligen tegen cybercriminaliteit. Security Delta (HSD) start daarom een programma om de cyberweerbaarheid van ondernemers in zes essentiële sectoren in de regio Zuid-Holland te vergroten.  Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De 23 gemeenten in de MRDH waaronder Leidschendam-Voorburg zetten al een aantal jaar in op een goede digitale bereikbaarheid. Dit doen zij door kennis te delen en te investeren in proeftuinen die testen met nieuwe digitale technologieën. Goede digitale verbindingen dragen bij aan het economisch vestigingsklimaat van de regio. Veilige digitale verbondenheid is echter even belangrijk als het hebben van snelle verbindingen, altijd en overal. De kosten waarvoor ondernemers komen te staan na een cyberaanval zijn groot. In Zuid-Holland zo’n 2 tot 4 miljard euro per jaar. Jaarlijks wordt 20% van het Midden- en kleinbedrijf (MKB) getroffen door een succesvolle cyberaanval.

Saskia Bruines, portefeuillehouder Digitalisering MRDH: ,,Door bewustwording van de risico’s, kennis op peil te houden, in te zetten op preventie en het bieden van hulp na de cyberaanval willen we ondernemers weerbaarder maken tegen cybercriminaliteit. Als het aantal inbraken in de winkelstraat toeneemt zorg je ook dat je beveiliging of alarmsysteem op orde is. Zo is dat ook met cybercriminaliteit. Goede digitale beveiliging is een must.” (foto MRDH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter