Nieuws
Roep om actie geluidscherm A4

De provincie Zuid-Holland moet nu eindelijk werk maken van de bouw van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het scherm moet 3,5 kilometer lang en minimaal 3 meter hoog worden en vlak bij de weg worden geplaatst. Alleen dan is een échte geluidwering mogelijk. Ter hoogte van de Vogelplas hoeft geen scherm te komen. Dat scheelt 1,7 miljoen euro. Dat geld kan besteed worden aan de rest van het scherm.

Dat stelt het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 in een brief aan Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland. Op 20 februari 2019 namen Provinciale Staten (PS) een motie aan over de komst van een adequate geluidwerende voorziening langs de A4. Daar werd vijf miljoen euro voor vrijgemaakt.

Op 10 maart 2021 werd besloten tot de uitwerking van een voorkeursvariant van GS. Die voorkeursvariant ligt echter niet vlak langs de A4 vanwege bezwaren van grondeigenaren Gasunie en Rijkswaterstaat. Nu wordt een tracé uitgewerkt dat vaak tientallen meters van de weg af ligt.

Onderzoek van het bureau Sweco heeft echter uitgewezen dat alleen een scherm vlak langs de weg tot een merkbare geluidsreductie in Vlietland en het oostelijk deel van Voorschoten kan leiden. Alle andere varianten zijn volstrekt ontoereikend is voor een adequate beperking van de geluidsoverlast.

Er zal dus een heroverweging van de voorkeursvariant moeten plaatsvinden, aldus het Actiecomité. En wel:

= een schermlocatie vlak langs de A4, te verplaatsen bij een mogelijk latere verbreding,

= meer creativiteit en doorzettingsvermogen en zo nodig overleg met Rijkswaterstaat en/of het ministerie van Infrastructuur om, recht doende aan eisen van de Gasunie en Rijkswaterstaat, tot een aanvaardbare schermlocatie te komen. Te denken valt aan een lichte en goedkopere constructie, minder risico van grondzettingen, uitvraag bij verschillende uitvoerende bedrijven, enzovoort,

= dekking van de meerkosten door het laten vervallen van een scherm ter hoogte van de Vogelplas. Dit peperdure onderdeel is minder urgent gegeven het feit dat vrijwel niemand in dit gebied verblijft, behoudens doorgaande fietsers en een zeer beperkt aantal wandelaars. Bovendien is het verkeersgeluid in dit gebied niet of nauwelijks van betekenis voor inwoners van Voorschoten en hebben inwoners van Stompwijk grote bezwaren tegen een scherm op deze plek. (illustratieve foto)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter