Nieuws
CDA wil geen coalitieakkoord meer

Partijen die na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 een coalitie vormen moeten niet meer door een onderling akkoord alles dicht timmeren. In plaats daarvan maken de partijen in de gemeenteraad algemene afspraken op hoofdlijnen: een gemeenteakkoord. B&W en de oppositiepartijen werken vervolgens samen.

Dat staat in het CDA-verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 met als titel ‘Verbindend aan de Vliet’. Bij de algemene afspraken op hoofdlijnen horen wel budgetafspraken en afspraken over te hanteren begrotingsregels.

Het CDA wil inwoners actief om commentaar gaan vragen. B&W en de gemeenteraadsleden moeten bereikbaar zijn. Er komen wijk- en dorpsraden alsmede een burgerpanel per wijk. Daarnaast pleit het CDA voor wijkraden die aandacht kunnen vragen voor problemen in dat deel van de gemeente. B&W maken jaarlijks een burgerparticipatieplan. Er komen een jeugdburgemeester en een jongerenraad om jongeren meer invloed te geven op het beleid.

Bij nieuwbouw wil het CDA een mix van sociaal (30 procent), middensegment (30 procent) en duur. Aan de randen van de gemeente en in het buitengebied Stompwijk zijn kleinschalige bouw en de bouw van flexwoningen mogelijk. Inwoners van de gemeente moeten voorrang krijgen bij sociale woningen.

Voor ouderen moeten er bij voorzieningen hofjes of kleine flats komen. Dakbebouwing wordt een optie. Voor woningen tot 500.000 euro geldt een zelfbewoningsplicht. Voor particuliere beleggers en vastgoedondernemers komt er een verhuur-, doorverkoop- en speculatieverbod.

Er komt een bereikbaarheidsplan voor de gemeente. Een nieuwe brug over de Vliet is politiek niet haalbaar. Toch komt er geen selectieve toegang voor automobilisten. Wel worden auto’s te gast in het Damcentrum Leidschendam.

Parkeren blijft gratis maar aanpassingen van dat beleid zijn in overleg met bewoners mogelijk. Bij kleine winkelcentra komen meer parkeerplaatsen. De Mall gaat werken met gespreide bezoektijden, het reserveren van een parkeerplek en gratis openbaar vervoer. Bekeken wordt of tramlijn 6 van Leidschendam-Noord naar De Star doorgetrokken kan worden.

Andere punten in het programma:

= Er komt een strand bij de vijver naast de Mall en een DJ booth,

= Zwemmen in de Vliet wordt toegestaan,

= Er komen huisbezoeken aan alle ouderen,

= Jongeren gaan ouderen helpen bij digitalisering,

= De tijd om over te steken wordt bij voetgangerslichten verlengd.

Inwoners krijgen een voucher voor het inwinnen van advies over duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente stimuleert initiatieven van inwoners inzake de energie omwenteling.

De bouw van nieuwe windturbines in de gemeente is niet uitgesloten. Ze mogen echter niet in de bebouwde kom komen of in gebieden waar inwoners er overlast van hebben.

Een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg is op maaiveld ‘onacceptabel’. Er mag geen HOV komen in de Prinses Mariannelaan of op de Geestbrugweg. In 2040 moet de Huygenstunnel er zijn: Utrechtsebaan/A12, het spoor en eventueel de HOV liggen dan ondergronds. Voordien moet de maximum snelheid op A4 en A12 naar 80 kilometer per uur.

De OZB-belasting mag alleen stijgen met inflatie. De dubbele belasting voor een tweede hond vervalt. De gemeente spaart voor investeringen en reserveert voor voorziene uitgaven. Jaarlijks krijgen de inwoners een overzicht van de gemeentelijke uitgaven. Declaraties van leden van B&W zijn openbaar net als de financiën van subsidieontvangers en van politieke partijen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter