Nieuws
Zorgen over Vlietzone

Het bestuur van de vereniging Houdt Vlietrand Groen maakt zich zorgen over recente ontwikkelingen rond de Vlietzone: het gebied tussen Vliet en A4 voor de deur van Leidschendam-Voorburg. ‘De Vlietzone is één van de weinige nog open ruimten tussen Zoetermeer, de Haagse wijken Leidschenveen/Ypenburg en Leidschendam-Voorburg. En met de klimaatvraagstukken, de stikstofproblemen, fijnstof- en CO2 uitstoot, is de Vlietzone meer en meer van levensbelang’, zo staat in een brief aan GS van Zuid-Holland, B&W van Den Haag en B&W van Leidschendam-Voorburg.

Onder leiding van de provincie werken gemeenten en waterschappen aan een visie voor de Vlietzone. B&W van Den Haag hebben recent hun eigen intenties voor het gebied bekend gemaakt. B&W van Leidschendam-Voorburg hebben daar inmiddels op gereageerd. Zie  https://vlietnieuws.nl/2021/12/12/den-haag-geen-grootschalige-woningbouw-vlietzone/

Het bestuur van de vereniging schrijft dat er in het gebied ruimte kan zijn voor bedrijvigheid, ‘maar dat moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Het moet passen in een omgeving met hoogwaardig groen en een cultuur historisch landschap, dus geen hoge milieucategoriën, geen watergebonden industrie en geen enorme bouwvolumes’.

‘Wij horen ook praten over tijdelijke woningen in de Vlietzone. Ook daar zijn wij niet gerust op. Er is immers niets zo permanent als tijdelijke plannen. En hoewel de energietransitie een belangrijk onderwerp is, kun je je wel afvragen waarin de Vlietzone bij kan dragen aan energieopwekking en wat hiervan de gevolgen voor het gebied zijn. De Vlietzone heeft reeds een functie, namelijk een bijdrage aan het verminderen van hittestress in de omliggende verstedelijkte gebieden en als waterberging. Sportvelden en recreatie zijn een mogelijkheid voor de Vlietzone, mits niet overal kunstgrasvelden verschijnen en er voldoende hoogwaardig groen tussen de velden wordt aangelegd’.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter