Nieuws
Oproep: beslis niet over bomenkap Schakenbosch

B&W moeten nu geen beslissing nemen over de kap van zo’n 900 bomen op landgoed Schakenbosch in Leidschendam ten behoeve van toekomstige woningbouw. Dat stellen de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg, de Bomenstichting en de actiegroep Behoud Park Schakenbosch in een brief aan B&W en de gemeenteraad.

De drie zetten grote vraagtekens achter een rapportage die Boomtotaalzorg voor Schakenbosch b.v. heeft geschreven ter onderbouwing van de gevraagde kapvergunning:

= In een aantal gevallen is het oordeel over conditie en leeftijd van grote en monumentale bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden onvoldoende onderbouwd. De conditie van sommige bomen wordt door Boomtotaalzorg ongunstiger beoordeeld dan door onze boominspecteur, en de leeftijd van sommige bomen wordt naar ons oordeel erg laag ingeschat,

= In het rapport staan op een plattegrond alle betrokken bomen weergegeven met gekleurde stippen, waarbij in een bijlage een groot aantal van deze bomen wordt besproken. Echter, waar de bomen met een rode stip (weg voor woningbouw) alle besproken worden, is dit niet het geval bij de bomen met als slecht beoordeelde kwaliteit en de bomen die zouden moeten worden gekapt voor een watergang,

= Uit onze eerste inventarisatie blijkt dat een aantal grote, inheemse bomen met belangrijke waarde voor de natuur nu op de nominatie staan om gekapt te worden, terwijl er genoeg ruimte is om hier omheen te bouwen dan wel deze bomen te verplaatsen. Herplant door jonge bomen kan nooit als adequate vervanging van dergelijke volwassen bomen worden beschouwd,

= Het aantal te verplanten bomen is erg bescheiden. Er zijn genoeg kansen plus ruimte voor verplaatsing van bijvoorbeeld de tientallen lindes in de linden bomenrij,

= Wij missen een volledig ecologisch onderzoek met betrekking tot de voorkomende fauna. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met de gemeentelijke zorgplicht voor de aanwezige fauna zoals vleermuizen en martersoorten?

‘De signalen uit onze eerste inventarisatie zijn voldoende alarmerend om de gemeente klemmend te verzoeken op dit moment nog geen beslissing te nemen en eerst een nader onderzoek door de Bomenstichting af te wachten’, aldus de briefschrijvers.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter