Nieuws
Wethouder zoekt 139 woningen

Wethouder Floor Kist zoekt komend jaar 139 woningen voor ‘bijzondere groepen’. Dat wil zeggen mensen die uit instellingen komen (72), asielzoekers die hier mogen blijven (statushouders, 33) en nog eens 34 woningen voor personen die op grond van andere problemen voorrang dienen te krijgen bij de verdeling van woonruimte.

Dat blijkt uit de Woonzorgvisie 2022-2030. Waar de bestuurder de woningen vandaan wil halen, staat niet in het stuk. De gemeente bouwt zelf geen woningen. Het gaat bovendien om sociale woningen waar toch al een groot gebrek aan is. Volgens een zegsman van Kist is het een zaak van uitwerking met de partners van de gemeente.

Uitgangspunt van de visie is om inwoners zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen, al dan niet met de nodige ondersteuning. De visie verbindt wonen, zorg en welzijn. Kist: ,,In de woonvisie staan ook concrete opgaven over waar we zorgwoningen willen hebben en hoeveel. Maar schenkt ook aandacht aan de randvoorwaarden die nodig zijn om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gaat niet alleen om ouderen, maar ook om inwoners met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Samen met maatschappelijke organisaties gaan we met deze visie aan de slag met de opgaven voor wonen, zorg en welzijn.”

Een van die opgaven waar de Woonzorgvisie op ingaat is de toenemende vergrijzing in de samenleving. Nu is 41 procent van de inwoners van Leidschendam-Voorburg ouder dan 65  jaar. In 2040 zal dat 46,5 procent zijn.

Een grote groep ouderen is goed in staat om zelfstandig te leven; 94 procent woont gewoon thuis. Andere ouderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Door bijvoorbeeld zorg bij of aan huis te leveren, kan deze groep inwoners langer thuis blijven wonen.

Ook wil de gemeente investeren in een integrale wijkaanpak. Iedere wijk is anders en inwoners willen steeds vaker invloed hebben op zaken als wonen, zorg en ondersteuning. Door particuliere initiatieven te stimuleren en ondersteunen, krijgen inwoners met een zorgvraag de mogelijkheid om mee te doen met het ontwikkelen van een passende woonvorm.

In de visie rept de wethouder ook over 500 personen die psychisch kwetsbaar zijn of een aandoening hebben, die uit instellingen komen en woonruimte zoeken. Hij zoekt voor 300 van hen individuele woningen doch binnen een groepsaccommodatie. Op welke termijn schrijft Kist niet.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter