Mening
Blog: Geldregen

Sinds het aantreden van de coalitie bestaande uit VVD, CDA, ChristenUnie-SGP, PvdA en/of GroenLinks in 2018 hebben leden van B&W laten weten dat de gemeente een geldtekort had.

Er werden rode cijfers geschreven en het zou erg veel pijn en moeite kosten om het huishoudboekje blijvend sluitend te krijgen. Tot het zo ver was dienden de financiële reserves aangesproken te worden.

Gemeenteraadsleden die met mooie plannetjes kwamen kregen steevast te horen dat er geen geld voor was. En als ze al financiële dekking aandroegen volgde daarop meestal ook kritiek onder het motto ‘niet deugdelijk’.

Begin november stelde de gemeenteraad de gemeentelijke begroting 2022 vast. Een begroting met een blijvend tekort van 5,55 miljoen euro. Alleen door éénmalige baten en lasten – die zich dus alleen in 2022 voor doen – mee te rekenen ontstaat er op papier een plus van 4,2 miljoen.

Inmiddels zijn we een aantal weken verder. En wat blijkt? Ineens hebben B&W geld genoeg. Binnen tien dagen werden vijf voorstellen bij de gemeenteraad neergelegd die tezamen 12,7 miljoen euro kosten:

= Nieuw kantoor Stadsbeheer: 6,6 miljoen,

= Ontwikkelen visie winkelcentrum Julianabaan Voorburg: 0,5 miljoen,

= Verkeersmaatregelen rond de Mall: 1,8 miljoen,

= Nieuw terrein rugbyclub VRC en Volevo beach volleybal: 2,7 miljoen,

= Corona herstelbeleid: 1,1 miljoen.

Ineens is er geld daar waar dat eerder ontbrak. En feitelijk nog steeds ontbreekt. Maar ja, de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 komt er aan. En dan krijgen politici de onbedwingbare neiging te moeten ‘scoren’. Zeker als je vanaf Kerstmis geen voorstellen meer bij de gemeenteraad kunt neerleggen omdat die niet meer behandeld worden voor de stembusgang van maart.

De effecten van de geldregen in het gemeentelijke huishoudboekje zijn kennelijk een zorg voor een volgende coalitie die na de verkiezing aantreedt.

Wedden dat daarvoor weer de financiële reserves van de gemeente worden aangesproken? Dan voorkom je namelijk te moeten gaan bezuinigen, de lasten te moeten verhogen, of te moeten gaan schrappen bij bestaand en nieuw beleid. En kan je je als nieuwe coalitie vol energie en plannen presenteren.

In het akkoord waarmee de huidige coalitie startte stond overigens dat financiële tegenvallers binnen het betrokken beleidsonderdeel moesten worden opgevangen. Is nooit gebeurd. De verantwoordelijke wethouders hebben er zelfs geen voorstellen toe gedaan aan de collega’s. Telkenmale was een greep is de financiële reserves de pijnloze vluchtweg.

Zal bij de opvolgers niet veel anders worden. Het is maar dat u het weet voor het geval dat er weer een politicus met zetel in het Raadhuis gaan beweren dat er geen geld is.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter