Nieuws
100.000 woningen erbij in naoorlogse wijken

In naoorlogse wijken, gebouwd tussen 1950 en 1980, moeten 70.000 tot 100.000 nieuwe woningen gerealiseerd worden. Dat staat in de Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland 2021-2040 die Gedeputeerde Staten (GS) hebben vastgesteld. In de provincie moeten voor 2030 nog 200.000 woningen gebouwd worden, in de periode 2030-2040 iets minder.

GS stellen dat er ‘bij voorkeur’ binnen bestaand stads- en dorpsgebied gebouwd moet worden. Dat kan ook meent het provinciaal bestuur. Daarnaast is woningbouw nabij hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen (HOV) en langs het spoor Dordrecht – Leiden (de Oude Lijn) nodig. Hier zien GS 30.000 nieuwe woningen verschijnen. Langs de spoorbaan Schiedam-Hoek van Holland zijn 9000 nieuwe woningen mogelijk.

Op bedrijfsterreinen binnen de bebouwde kom zien GS 30.000 nieuwe woningen verrijzen. Een ombouw van woningboulevards maakt het mogelijk dat daar 5000 nieuwe woningen komen. GS spreken verder over het verdichten van woningbouw op de 100 bouwlocaties van minder dan 3 hectare.

GS noemen ook een aantal grote bouwplekken zoals de Haagse Binckhorst, het Zoetermeerse entreegebied en de binnenstad van Delft.

Door te bouwen in de bebouwde kom en bij HOV kan de bestaande infrastructuur gebruikt worden, stellen GS. Dat scheelt aan extra investeringen. Wel spreken GS over een upgrade van het openbaar vervoer. Daarmee kan dat vervoer de bewoners van 170.000 extra woningen, aan.

Nieuwe woningbouwplannen bestaan in principe voor 50% uit betaalbare woningen, staat in de Verstedelijkingsstrategie. In kleine kernen moet de focus vooral liggen op het huisvesten van jongeren en ouderen. ‘Voor deze doelgroepen wordt en is in de afgelopen jaren te weinig gebouwd. Dit bekent dat bestaande programma’s waar mogelijk aangepast dienen te worden en nieuwe programma’s hierop gericht moeten worden’, aldus GS.

In de Verstedelijkingsstrategie wordt Station Voorburg als ‘nationaal station’ bestempeld. Dit in verband met woningbouw in de buurt (Binckhorst). Hetzelfde etiket hebben de stations Laan van Nieuw Oost Indië en Mariahoeve gekregen; beiden op de grens van Leidschendam-Voorburg en Den Haag. (foto Architectenweb)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter