Nieuws
Overstappen naar duurzame wegverharding

Rijkswaterstaat wil in 2030 volledig klimaatneutraal en met hergebruik van alle ‘afval’ werken bij het verharden van wegen. Benny Nieswaag, project- en programmamanager bij Rijkswaterstaat, legt uit.

Rijkswaterstaat beheert 90 km2 asfalt. Het hele asfaltgebeuren is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de CO2-uitstoot van Rijkswaterstaat. Daarvan wordt de meeste uitstoot veroorzaakt bij de productie van het materiaal voor wegverharding. Om die uitstoot terug te dringen, wil Rijkswaterstaat dat nieuwe asfaltcentrales emissieloos worden en geen afval meer voortbrengen. Asfaltcentrales worden nu aangedreven door elektriciteit. Nieuwe energiebronnen, zoals waterstof, zijn een mogelijke oplossing.

Daarnaast wil Rijkswaterstaat de grondstof in asfalt, bitumen, vervangen door lignine: een natuurlijke organische verbinding die voorkomt in de celwand van verschillende soorten plantaardige cellen.  Hierdoor ontstaat biobased bitumen. Dit draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

De voorstellen zijn ingediend bij het Nationaal Groeifonds. ,,Dat fonds is bedoeld om ontwikkelingen in gang te zetten, die niet vanzelf ontstaan”, legt Nieswaag uit. Momenteel beoordeelt een onafhankelijke commissie de ingediende projecten. Daarna wordt het kabinet geadviseerd in welke projecten zij de komende 5 jaar het beste kunnen investeren. Wanneer de keuze op de twee initiatieven voor duurzame wegverharding valt, betekent dat extra budget.

Nieswaag legt uit dat de initiatieven nodig zijn voor de transitie naar duurzame wegverharding: ,,De sector heeft zich de afgelopen jaren al op tal van manieren ontwikkeld. Maar willen we in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair (zonder afval) werken, dan moet het tempo van de verandering omhoog.” Een emissieloze, circulaire asfaltcentrale en biobased bitumen zijn in dat kader vernieuwende voorstellen. ,,Je bent ideeën aan het bedenken, die nog niet eerder zijn bedacht. Daarvoor moet je uit je comfortzone stappen en lef tonen. Als je nieuwe dingen bedenkt en uitprobeert, is dat niet gegarandeerd een succes. Daar zit een risico in en dat kun je niet zomaar bij de markt leggen. Wij willen ons kwetsbaar opstellen door initiatief te nemen.”

Het realiseren van een emissieloze, circulaire asfaltcentrale en biobased bitumen noemt Nieswaag een uitdagende opgave. ,,Daarom werken we samen met andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen. Gezamenlijk kunnen we onderzoeken wat de uitdagingen zijn en welke oplossingen we daarvoor zien. We gaan de uitdaging met opgeheven hoofd en veel interesse aan.” (foto Rijkswaterstaat)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter