Nieuws
Gebruik subsidies ‘teleurstellend’

Het gebruik van subsidieregelingen voor isolatie, groene daken en bij leningen om duurzaamheidsmaatregelen aan de woning te financieren is ‘teleurstellend’. Dat stelt CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks in vragen aan B&W.

In 2021 was er 350.000 euro beschikbaar als subsidie voor isolatie en groene daken. Daarvan werd 125.500 euro besteed (35,9 procent). Voor de rentesubsidie bij leningen van het nationaal warmtefonds was 250.000 euro uitgetrokken. Daarvan werd 69.981 euro (28 procent) uitgegeven.

Hendriks stelt de volgende vragen:

=Deelt het college van B&W de opvatting, dat het gebruik van bedoelde regelingen in het afgelopen jaar teleurstellend is. Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft dit in de ogen van het college betrekking op het totaal aantal aanvragen, op de realisatie van de uitvoering of op beiden?

=Ons is gerapporteerd dat de gemeente aantoonbaar fouten heeft gemaakt op de website over de voorwaarden van subsidie en het aanvraagformulier en dit pas enkele weken geleden hersteld. Is deze informatie juist? Zo ja: Welke fouten zijn er gemaakt? Hoeveel aanvragen zijn er uit dien hoofde gemist of afgewezen? Zijn er inwoners door gedupeerd geraakt? Zo ja, hoeveel inwoners betreft dit? In hoeverre is getracht in overleg met de betrokken inwoners tot een regeling te komen?

=Klopt het dat er geen aanvragen van Verenigingen van eigenaren (VvE) zijn gekomen voor het Nationaal Warmtefonds? Is de conclusie gerechtvaardigd dat er door VvE’s nog geen isolatiemaatregelen genomen zijn? Over welke gegevens beschikt de gemeente die het antwoord op de laatste vraag rechtvaardigen? Welke maatregelen overweegt het college om VvE’s meer te interesseren in bovengenoemde regelingen?

=Sluiten de regelingen zoals deze zijn samengesteld voldoende aan op de vraag vanuit de inwoners? Heeft het college hieromtrent een evaluatie gemaakt?

=Welke aanpassingen overweegt het college om het pakket aan maatregelen ter wille van de CO2-reductie aan te passen en uit te breiden? Deelt het college de mening, dat communicatie en subsidie-aanbod verre dient te worden verbeterd om de betrokkenheid van onze inwoners te vergroten?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter