Nieuws
B&W worstelen met energiebesparing bedrijven

B&W worstelen met de controle op de plicht voor lokale bedrijven om te investeren in energiebesparing. Eind 2020 liet de Rekenkamercommissie weten dat er van toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht bij bedrijven niets terecht kwam. De gemeente werd gemaand er werk te maken om zo CO2-uitstoot te beperken en te werken aan duurzaamheid.

De gemeenteraad heeft B&W gevraagd wat men aan de toestand denkt te gaan doen. Daarop is echter nooit een concreet antwoord gekomen. Nu melden B&W dat het ‘enige moeite kost’ om het stuk van de Rekenkamercommissie ‘in het juiste perspectief te plaatsen’. De waarde van het onderzoek ‘valt moeilijk te duiden’.

B&W stellen dat de Rekenkamercommissie focust op één bepaling uit het milieutoezicht: de energiebesparingsplicht. Bovendien is er inmiddels wettelijk een informatieplicht energiebesparing voor bedrijven ingevoerd, ‘wat een nieuwe dimensie aan het toezicht toevoegt’.

Het gaat dan om de Wet milieubeheer en informatieplicht, die geldt voor ondernemingen die meer dan 50.000 kilowattuur stroom en/of meer dan 23.000 kubieke meter gas per jaar verbruiken. De naleving van de wet dienen de gemeenten te regelen.

Volgens de Rekenkamercommissie is handhaving van de energiebesparingsplicht een effectieve methode is om het energieverbruik van bedrijven en instellingen te verminderen. Het draagt bij aan het realiseren van klimaatdoelen en is kostenverlagend voor bedrijven en instellingen.

Door de energiebesparingsplicht niet te handhaven missen gemeenten een belangrijke kans op meer energiebesparing en verduurzaming, aldus de Rekenkamercommissie. ‘De aandacht voor energie en duurzaamheid beperkt zich in concrete zin tot woningbouw, duurzame energie en gemeentelijk vastgoed’. De gemeentelijke omgevingsdienst heeft bovendien een onvolledig beeld van de bedrijven en instellingen waarop de energiebesparingsplicht van toepassing is.

Eind 2020 kwam de Rekenkamercommissie met deze aanbevelingen:

=Intensiveer toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht,

=Betrek energie(besparing) bij de risicoanalyses, beleidsuitgangspunten en prioritering van het milieutoezicht,

=Spreek met de omgevingsdienst kritieke prestatie-indicatoren af die inhoudelijk inzicht geven in de resultaten van controles. Vraag tijdige en inzichtelijke rapportages en bespreek deze met hen,

=Zorg ervoor dat de omgevingsdienst toezicht en handhaving op energie op dezelfde wijze uitvoert als op andere milieuaspecten.

B&W lieten de Rekenkamercommissie destijds in een schriftelijke reactie het volgende weten: ‘Handhaving is pas aan de orde als er sprake is van pure onwil’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter