Nieuws
Grootse plannen met sportpark Duivesteyn en omgeving

Ontwikkelaar Realconomy heeft grootse plannen om het huidige sportpark Duivesteyn in Leidschendam en de directe omgeving te herontwikkelen. Men heeft daartoe al het terrein van Manege Esbi, Van Ruysdaellaan 1A, aangekocht. Realconomy zegt het ‘onsamenhangende gebied’ te willen omvormen tot een parkachtige omgeving voor sport, recreatie en wonen. Realconomy rept over een Sportcampus die er moet ontstaan. Als jaar van afronding staat 2024 genoteerd.

Realconomy ontwikkelt het project op eigen initiatief. Het Rotterdamse bureau is bijvoorbeeld ook betrokken bij het ontwikkelen van Feyenoord City in Rotterdam: de bouw van een nieuw voetbalstadion plus 3700 woningen, winkels en horeca in Rotterdam-Zuid.

‘De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft grootse plannen op het gebied van wonen, werk en welzijn. De plaatsen zijn volop in ontwikkeling, maar de gewenste samenhang tussen verschillende stedelijke functies ontbreekt nog op een aantal specifieke plekken. Zo ook in het gebied waar Sportcampus Leidschendam moet gaan verrijzen’, aldus de ontwikkelaar.

‘Het huidige gebied is onsamenhangend geworden en kent flinke verkeers- en parkeeroverlast. De sportverenigingen op het huidige sportpark zijn op zoek naar een verbetering van hun accommodatie én een betere inpassing in de aangrenzende wijk. Daarnaast is er binnen gemeente een grote vraag naar woningen’, zo gaat men verder. Realconomy wil het hele gebied omturnen tot een prettige, gezonde en toegankelijke omgeving, waar bewoners, sporters, omwonenden graag willen verblijven.

Realconomy: ‘De Sportcampus Leidschendam moet als een soort ‘stedelijk lusthof’ de natuurlijke verbinding gaan vormen tussen enerzijds het stedelijke gebied waarin onder meer The Mall of the Netherlands is gelegen en aan de andere kant de ‘dorpse’ woonwijk. Deze oase van rust en ontspanning zal worden gerealiseerd door de huidige problemen op te lossen en de bestaande en potentiële kwaliteiten van het gebied beter te benutten’.

Voor het zo ver is moeten er volgens de ontwikkelaar nog wel wat stappen worden gezet:
=Oplossen ontsluitings- en parkeerproblemen; omliggende voet- en fietspaden worden beter met elkaar verbonden, fietsen kunnen straks alleen nog aan de randen van het gebied parkeren. Auto’s voor de sport kunnen straks onder een half verdiepte garage onder het veld parkeren. Woningen krijgen een eigen parkeeroplossing uit het zicht. De woonwijk ten zuiden wordt daardoor minder belast met verkeer, terwijl door het verbinden van voet- en fietspaden niet alleen logischere verbindingen ontstaan maar ook een grotere sociale veiligheid. Van ruimte voor auto’s naar ruimte voor mensen,
=Upgrade sportparken; met gebruik van de bestaande elementen worden de sportcomplexen veiliger en toekomstbestendig gemaakt. Er worden natuurlijke verbindingen tot stand gebracht om een groen samenhangend gebied te creëren,
=Creëren publieke parkachtige bestemming; de sportcomplexen smelten samen met woon- en recreatievoorzieningen. Een multifunctioneel programma met onder meer urban villa’s wordt zorgvuldig ingepast in een hoogwaardige, parkachtige omgeving, waar een brede gebruikersgroep kan spelen en ontspannen.

‘Na sloop van enkele huidige bebouwing zullen in totaal zes ontwikkelgebieden ontstaan, waar gebouwd zal worden aan onder meer woningen, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen. Zo ontstaat een toekomstbestendig stedelijk gebied, dat past binnen de ambities van de gemeente Leidschendam-Voorburg en dat voor alle betrokkenen een verbetering zal zijn ten opzichte van de huidige situatie’.

Realconomy zal zelf risicodragend in het plan participeren. De aankoop van het terrein van Manege Esbi noemt men ‘strategisch’ en ‘een eerste stap naar de toekomstige Sportcampus Leidschendam’. Hockeyclub Cartouche en Tennispark Overdam bestempelt Realconomy als partners in het project.

‘Momenteel zijn we met de gemeente in gesprek om te kijken of en hoe we deze samenwerking vorm kunnen geven. Onze insteek is om dit gebied dusdanig te verbeteren dat alle betrokkenen er beter van worden. Van de omwonenden tot de sportverenigingen. En van de omliggende bedrijven tot de gemeente. Wanneer het plan na medewerking van de gemeente een formele status krijgt, nemen wij de volledige verantwoordelijkheid om de juiste vastgoedontwikkelaars, landschapsarchitecten en andere partijen te selecteren, die de ambitie van ons en onze partners kunnen verwezenlijken’, stelt Realconomy.

De ontwikkelaar zet verder in op ‘een stevige samenwerking tussen de publieke, private en particuliere sector’. Die noemt Realconomy ‘onmisbaar’. Een intentieverklaring vanuit alle belanghebbenden is daarbij het fundament.

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter