Nieuws
Gemeente zoekt gedragswetenschapper jeugd

De gemeente is op zoek naar een gedragswetenschapper. Hij of zij moet gevraagd of ongevraagd alle ambtenaren die bezig zijn met ‘jeugdproblematiek’ gaan adviseren. Daarnaast krijgt betrokkene ‘een grote rol bij de (verdere) vakinhoudelijke ontwikkeling van medewerkers op het gebied van jeugdproblematiek’. Verder moet de gedragswetenschapper de deskundigheid van de ambtenaren op een hoger niveau brengen, hen gaan coachen en rapportages van de ambtenaren beoordelen. Het voorzitten van overleggen over specifieke jongeren hoort ook bij de taak van de nieuwe functionaris. Aan jeugdzorg en -hulp besteedt de gemeente jaarlijks 15 tot 20 miljoen euro. Sinds de overdracht van jeugdzorg door het rijk aan de gemeenten (2015) is er jaarlijks een tekort van enkele miljoenen euro’s. Bij de hulpverlening zelf loopt ook niet alles op rolletjes.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter