Activiteiten
Nog plek bij cursus kunstgeschiedenis in Agora

Er zijn nog plekken vrij bij de cursus kunstgeschiedenis, die 17 januari begint in cultureel centrum Agora aan de Fonteinenburglaan in Voorburg. De cursus wordt gegeven door een eerstegraads lesbevoegde kunsthistorica met meer dan 30 jaar cursuservaring. Aan de hand van keynote presentatie gaat de kunst leven. Voorkennis en aanschaf van studiemateriaal is niet noodzakelijk, er worden samenvattingen uitgereikt.

In een grote zaal is er een ruime stoelopstelling en een beperkt aantal deelnemers. De cursus ‘De muze en de kunstenaar’ bestaat uit vijf bijeenkomsten, kosten 75 euro. De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag van 12.30-14.15 uur of (een tweede groep vanwege het beperkte aantal deelnemers) maandagmiddag van 15.00 -16.45 uur. Data: 17, 24 en 31 januari; 7 en 14 februari 2022

Voor informatie, aanmelding of het aanvragen van de cursusfolder: lucyhovinga@kpnplanet.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter