Nieuws
Bewoners protesteren weer tegen vervoertracé

Het Projectteam Binckhorst Bereikbaar geeft een veel te rooskleurig beeld over een tracé voor een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) Den Haag CS, Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg, Rijswijk, Delft. Daardoor ontstaat het gevaar dat B&W van Rijswijk en de gemeenteraad op het verkeerde been worden gezet.

Dat stellen bewoners van de Geestbrugweg in een brief aan B&W en de gemeenteraad van Rijswijk. De bewoners zijn via hun vertegenwoordigers in het zogenoemde Bewonersplatform geïnformeerd door het Projectteam over het tracé door Rijswijk.

Volgens de bewoners heeft de informatie een hoog technisch karakter. Leefbaarheid en leefomgeving komen niet of nauwelijks aan de orde. ‘Op de Geestbrugweg is het nu al te vol, te druk, te dicht op elkaar, fietsers in de tramrails, het blijft gevaarlijk oversteken, er wordt te hard gereden, 10 zijstraten, schoolkinderen die moeten oversteken, parkeerdruk, en al helemaal geen verblijfsgebieden. De logica is onbegrijpelijk. Eerst kijken hoe het technisch/ fysiek inpasbaar is en daarna pas kijken naar de effecten op leefomgeving en veiligheid is de verkeerde volgorde’, aldus de bewoners.

Op de Geestbrugweg is te weinig ruimte: ‘HOV moet meerijden met het overige verkeer. Hoe verhoudt zich dat tot de ambities die eerder gesteld zijn? Wat is dan het nut en de noodzaak nog van de verbinding, terwijl op de Haagweg wel een vrij liggende baan ligt? Alternatieven zijn te snel verdwenen in de bestuurlijke afweging’.

Ten opzichte van andere varianten zit de Geestbrugweg al in een ‘achterstandspositie’, stellen de bewoners. De Jupiterkade in Den Haag – deel van een alternatief tracé – moet een wandelpromenade worden, langs de Broekslootkade moet het gewaardeerde groen blijven.

`Aan de Geestbrugweg zijn steeds meer bomen verdwenen, is van gevel tot gevel sprake van stoeptegels en asfalt, en volgens het schetsontwerp moeten nog meer bomen verdwijnen. De meeste mensen die gebruik maken van de Geestbrugweg wonen daar niet. De weg is een stadsontsluitingsweg voor Voorburg en Den Haag, daar dreigt dan ook nog eens een HOV-verbinding (tram) overheen te komen. Met de nieuwe haltes verdwijnen bomen en parkeerplekken. De Geestbrugweg wordt (nog meer) een opstelstrook voor afslaand verkeer naar de Haagweg. Alsmaar blijven stapelen kan niet’.

‘De criteria voor afweging worden niet evenwaardig toegepast. Er is zelfs geen wegprofiel getekend van de Geestbrugweg (wel van de andere tracés) zodat je beter kunt zien wat wel/ niet mogelijk is. Men laat dat aan de gemeente Rijswijk over, maar dan loopt het achter de tracékeuze aan. Is leefbaarheid wel van belang voor de Jupiterkader en de Broekslootkade maar niet voor de Geestbrugweg?’

‘Geestbrugwegbewoners zijn zich ook bewust van het algemene belang (ontsluiting, openbaar vervoer). Maar dan moet ook sprake zijn van gelijkwaardigheid en wederkerigheid bij het maken van keuzes, en moeten niet de lasten eenzijdig worden neergelegd bij een reeds overbelaste woonstraat. Over die weg lijkt nu alles heen geduwd te gaan worden, een kleine groep mag de rekening dragen voor het geheel. Daar wordt een grens overschreden, als leefbaarheid en veiligheid niet verbeterd kunnen worden’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter