Nieuws
GBLV valt over vernielde stoep

GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck wil van B&W weten wanneer de vernielde stoep bij de Grote en Kleine Feith, Prins Bernhardlaan/Feithplein in Voorburg wordt hersteld. Dit naar aanleiding van een publicatie bij Vlietnieuws over de vernielde stoep.

Hartsinck: ,,Het trottoir op de Prins Bernhardlaan is in een staat van absolute vernieling. Waar de fractie van GBLV/Gemeentebelangen verwachtte dat dit, nu de bouwwerkzaamheden (grotendeels) zijn afgerond, wel spoedig hersteld zou worden, is de gevaarlijke en ontsierende stoep nog steeds, en al maandenlang, ongewijzigd vernield. GBLV heeft gesproken met omwonenden, die hun zorgen uitspreken, onder meer omdat er al lichte verwondingen door ongelukken zijn geweest. Zij geven aan dat er al meldingen gemaakt zijn, maar tot op heden geen herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De gemeente is aansprakelijk voor de openbare ruimte en GBLV wil dat dit thans zo spoedig mogelijk in orde wordt gebracht voordat er ernstige ongelukken gebeuren.’’

Het raadslid wil van B&W weten of men bekend is met de situatie ter plekke en met meldingen over de toestand van de stoep. Ook vraagt Hartsinck of B&W het met hem eens is dat de stoep ‘een onacceptabel risico en onwenselijk straatbeeld oplevert voor de bewoners’. Om ongelukken te voorkomen is spoedig herstel nodig, stelt de GBLV’er.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter