Mening
Blog: GBLV

De kogel is door de kerk. GBLV-voorman Frank Rozenberg zal voor zijn partij niet meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezing. Hij staat niet op de kandidatenlijst.

Het besluit viel bij een gesprek tussen het interim-bestuur van de partij en Rozenberg. In dat beraad bleek er geen onderlinge vertrouwensbasis meer.

Om Frank Rozenberg een eervolle aftocht te bezorgen is de formele reden voor zijn afscheid de drukke werkzaamheden bij de gemeente Amsterdam.

Hoe het ook zij, met het vertrek van Frank Rozenberg wordt de weg vrijgemaakt voor een nieuwe beleidslijn bij GBLV: weg van confrontatie en op zoek naar compromis en samenwerking.

Het is een lange worsteling voor GBLV geweest. De partijtop besefte al langer dat Frank Rozenberg een blok aan het been was bij het zoeken naar coalitiepartners voor het stadsbestuur.

Bij geen van de andere partijen in de gemeenteraad was er animo zaken te (gaan) doen met een GBLV waarin Frank Rozenberg een overheersende rol speelde.

De partijtop kon zich er echter tot nu toe niet toe brengen Frank Rozenberg, oud-wethouder, fractievoorzitter en spreekbuis, aan de kant te schuiven. Het feit dat menigeen hem binnen de partij als ‘briljant politicus’ beschouwt, was daar mede debet aan.

GBLV slaagde er tot nu toe goed in de vuile was binnen te houden. Dat beeld veranderde eind november. Bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing ging het mis.

Alhoewel alle geledingen in de partij zich achter de concept-lijst hadden geschaard, veranderden een vijftal fractieleden, met Frank Rozenberg als belangrijkste exponent, enkele dagen later plots van mening.

Fractielid Nico Hooijmans moest alsnog op de lijst komen, luidde de eis. Omdat het toen zittende bestuur daar geen oren naar had – er werd zelfs een ultimatum van 24 uur gesteld – werd het vertrouwen in dat bestuur opgezegd. Dat bestuur trok daarop zijn conclusies en stapte op.

Er kwam weliswaar een interim-bestuur doch het leed was al geschied. De gemeenteraadsfractie (tien leden) spleet uiteen, het onderlinge vertrouwen was weg. Vice-fractievoorzitter Marien van Wijk verliet de fractie op een eigen partij, LVSL, op te richten waarmee hij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezing.

Met Van Wijk gaven een tiental andere kandidaten voor de kieslijst aan er op deze manier geen zin meer in te hebben. Dat kreeg ook het interim bestuur te horen toen dat aan de klus begon een definitieve kieslijst samen te stellen.

In deze constellatie is gekozen voor de vlucht naar voren; Frank Rozenberg discreet naar de uitgang duwen in de hoop dat daarmee nog groter leed voor de partij kan worden voorkomen.

De vraag is of dat lukt. Kiezers houden niet van ruzie in partijen. Bovendien zullen de nodige Rozenberg-aanhangers afhaken. En Marien van Wijk zal met zijn partij kiezers wegtrekken. Mogelijk ook andere partijen (SP, VVD).

De GBLV-top stelt nu dapper dat door duidelijkheid te scheppen en krachtdadig besluiten te nemen, kiezers gelokt worden. Bovendien wil men door een kort verkiezingsprogramma (een veredeld pamflet) scoren. Gekoppeld aan een ‘knallende’ campagne.

GBLV stond op het punt de grootste partij in Leidschendam-Voorburg te worden. En daarmee de leiding te nemen in de formatie van een nieuwe coalitie. Plus een sleutelpositie te krijgen in het proces voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Dat alles is nu te grabbel gegooid. Waarbij de bekentenis dat het al veel langer rommelt binnen de partij maar dat daar tot nu toe niet echt iets aan gedaan is, ook niet echt helpt.

Bij de andere politieke partijen is de vlag, figuurlijk gesproken, uitgegaan. Men is verlost van de ‘lastige’ Frank Rozenberg. En een concurrent in de strijd om de gunst van de kiezers, en de macht, is ernstig verzwakt. Door eigen toedoen nota bene.

Bij de formatie van een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezing eet GBLV echter genadebrood. Zelfs nu de partij constructief wil samen werken en lijsttrekker Bianca Bremer wil ‘verbinden’. Of dat genoeg is voor deelname aan het stadsbestuur is de vraag. In de weken na de gemeenteraadsverkiezing zal dat duidelijk worden.

Vooralsnog moet GBLV de wonden likken. Uithuilen en opnieuw beginnen. Op hoop van zegen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter