Nieuws
Gemeente tekent convenant jeugdgezondheidszorg
De gemeente heeft samen met zeven andere gemeenten samenwerkingsafspraken ondertekend met Jeugd Gezondheids Zorg Zuid-Holland West (JGZ); de organisatie die de preventieve jeugdgezondheidszorg in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer regelt. Het doel is om samen verder te werken aan goede zorg voor kinderen.

In de regio Zuid-Holland West wordt de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door een zelfstandige organisatie. JGZ wordt gefinancierd door de gemeenten op basis van een samenwerkingsovereenkomst (convenant) met een looptijd van zes jaar.

In Nederland is bij wet vastgelegd dat kinderen vanaf de geboorte tot dat zij 18 jaar zijn, recht hebben op preventieve zorg. Denk hierbij aan het consultatiebureau, vaccinaties of de schooldokter. Daarbij is de JGZ is er ook voor de ouders. Iedere ouder heeft wel eens vragen of twijfels. De medewerkers van JGZ bieden een luisterend oor en helpen ouders bij hun alledaagse zorg. Ron Boumans, bestuurder JGZ Zuid-Holland West: ,,Er is geen school die je opvoeden leert, maar JGZ helpt ouders waar het kan.”

Ieder kind verdient de best mogelijke start in zijn of haar leven. In de zomer van 2022 gaat de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ in. Met deze wet krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan kwetsbare zwangere vrouwen mogelijk te maken. Een jeugdverpleegkundige biedt, al vroeg in de zwangerschap, hulp en ondersteuning aan zwangere vrouwen en hun gezinnen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de geboortezorg en het wijkteam.

Minder zorg als het kan, meer als het nodig is. Ieder kind is anders en geen gezin is hetzelfde. De nieuwe afspraken bieden ruimte voor een flexibeler zorgaanbod. Samen met de ouders maakt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts de afweging welke contactmomenten gewenst of nodig zijn op het consultatiebureau of via een (beeld)belafspraak.

Voor pubers is er meer aandacht. Bij jongeren van 12 tot 18 jaar spelen weer andere problemen, zoals drugs- en alcoholgebruik, pesten, sexting (seksuele appjes versturen) en kleine criminaliteit. JGZ-medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor docenten, als zij constateren dat er iets met een kind of in de thuissituatie aan de hand is. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter