Nieuws
Vervoersverbinding Station Voorburg-Zoetermeer in de ijskast

Het doortrekken van een aan te leggen hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) Den Haag CS-Binckhorst-Station Voorburg naar Zoetermeer is door de betrokken partijen in de ijskast gelegd. De kosten van het project wegen bij lange na niet op tegen de voordelen. Dat heeft Arend van Dijk, procesmanager HOV, gemeenteraadsleden laten weten. Daarmee is de tuin van museum Huygens Hofwijck vooralsnog gered.

Volgens Van Dijk heeft het doortrekken van de HOV naar Zoetermeer ,,niet meer de hoogste prioriteit’’ en wordt de HOV Den Haag CS-Binckhorst-Station Voorburg nu als op zich zelf staand project behandeld. Dat het doortrekken van de HOV naar Zoetermeer in een maatschappelijke kosten-batenanalyse ‘vrij negatief’ uitvalt, is eind 2021 al uit een studie gebleken, zo gaf Van Dijk aan.

Eind mei willen rijksoverheid, provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een masterplan voor de HOV-verbinding, inclusief een aftakking richting Rijswijk/Delft klaar hebben. Daarin staat ook een voorlopige voorkeur voor het tracé.

Het masterplan zal vanaf medio juni voor inspraak worden vrijgegeven. Die inspraak gaat twaalf weken duren, ook al vanwege de zomervakantie. In november willen de betrokken partijen dan beslissingen nemen, ook over de financiering van het project. De gemeenteraden moeten begin 2023 akkoord gaan.

In het masterplan gaat het niet alleen om de HOV maar ook om andere bereikbaarheidsmaatregelen zoals fietspaden, voetpaden, maatregelen om autobezit en -gebruik terug te dringen (vooral via parkeernormen), het aanpassen van stationsgebieden, logistieke maatregelen en smart mobility (slimme mobiliteitsmaatregelen).

Van Dijk liet blijken dat het ondergronds brengen van een HOV (lightrail) bij Station Voorburg onmogelijk is. De helling die de lightrail nodig heeft om vanaf een tracé op palen (plus 1) naar een tracé ondergronds (min 1) te komen, past niet. Dat geldt zowel voor een route via de Maanweg/Huygenstraverse als voor een route Regulusweg/Huygenstraverse. De procesmanager erkende tegelijk dat het op plus 1 aankomen van een lightrail op Station Voorburg weinig zin heeft als die lijn niet doorgetrokken wordt naar Zoetermeer.

Wat betreft de aftakking richting Rijswijk/Delft sprak Van Dijk over een tram die op de Binckhorstlaan in Den Haag het tracé van de lightrail volgt (plus 1) om dan op de Binckhorstlaan in Voorburg-West via een hellingbaan naar beneden te komen waarna de route via de Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg wordt vervolgd.

Van Dijk ging ook in op een nog altijd uitblijvende intentieverklaring die de betrokken overheden over het project willen tekenen. Daarin komt onder andere te staan dat men zoveel mogelijk rekening zal houden met de belangen en aandachtspunten van elkaar.

De vraag is echter of het op alle punten zal lukken overeenstemming te bereiken, aldus de procesmanager. Dat zal moeten blijken in politieke besluitvorming waarbij het zo kan zijn dat er toch gekozen wordt voor andere ‘oplossingen’ dan eerder als beste variant zijn aangegeven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter