Mening
Blog: Propaganda

Propaganda, de werkelijkheid er iets anders uit laten zien dan die echt is, is een voornaam fenomeen onder politici en bestuurders. Een verschijnsel dat zich nog eens extra openbaart als er verkiezingen naderen en de gunst van de kiezers verworven moet worden.

Recent gaf de gemeente een persbericht uit over de financiële toestand van de gemeente. Trots werd gemeld dat men in een onderzoek van BDO accountants en belastingadviseurs onder gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners was gestegen van plek 8 naar plek 3.

De gemeente liet weten ‘trots’ te zijn op die prestatie. Zelfs wethouder Jan-Willem Rouwendal (financiën) werd sprekend opgevoerd al had die het alleen over de verdere toekomst.

Terecht, want de gemeente ‘vergat’ te melden dat de BDO-cijfers gingen over 2020 en dat er een vergelijking werd gemaakt met 2019. Ook kwam niet aan de orde dat de gemeente het er zo goed vanaf bracht door de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco. Dat leverde 140 miljoen euro op.

Het was ook daar door dat de gemeente de solvabiliteit (de mate waarin men rekeningen met eigen geld kan betalen) fors zag stijgen. Wetende dat een hoge solvabiliteit een teken van financiële sterkte is. Je kunt immers je eigen financiële broek op houden en hoeft niet te lenen.

Niet gemeld werd dat BDO achterhaalde dat de gemeentelijke investeringen achter bleven, dat de roep om meer woningbouw onbeantwoord bleef en dat de gemeentelijke belastingen stegen om de begroting rond te breien.

Met andere woorden: het beeld is veel genuanceerder dan het stijgen van plaats acht naar drie in een vergelijking die nu al meer dan een jaar oud is.

BDO kwam ook met aanbevelingen. Schaarse middelen koppelen aan beleidsprioriteiten; per taak budgetten vaststellen in plaats van gewoon de oude begroting te nemen en wat posten op te hogen; een herbezinning op taken en de omvang ervan; beter risicomanagement; bedrijfsmatiger werken; financiële risico’s beperken; een lange termijnvisie ontwikkelen; weerbaarder en wendbaarder worden.

Zaken die in de gemeentelijke jubelkreet onbesproken blijven. Kennelijk laat men dat liever aan de opvolgers over voor de periode na de gemeenteraadsverkiezing.

Opvallend genoeg mengde ook VVD-gemeenteraadslid Philip van Veller zich in de juichstemming. Hij deed dat op basis van een artikel in een landelijke krant waarin werd aangegeven dat de financiële situatie van Leidschendam-Voorburg in de regio gunstig afstak. Als enige ging de gemeente van geel naar groen.

Trots was ook Van Veller. Hij voegde er meteen echter ook iets aan toe. Leidschendam-Voorburg is volgens hem een heel sociale gemeente. In vier jaar tijd stegen de kosten in het sociaal domein met zo’n 45 procent. Daardoor worden volgens de liberaal andere taken weggedrukt.

,,We moeten streng maar rechtvaardig kijken naar hoe we hier in de toekomstige jaren wat aan kunnen doen. Mensen die zorg nodig hebben moeten dat krijgen. Maar we kunnen wel wat kritischer kijken naar hoe die kosten zo kunnen oplopen”, aldus Van Veller. Niets anders dan een verhulde aankondiging van bezuinigingen. Het blijft tenslotte verkiezingstijd.

Voor de goede orde: de gemeente stond de afgelopen jaren constant in het rood. En dat blijft in de nabije toekomst ook zo. Op papier wordt pas in 2025 een positief saldo voorzien. Of dat ook echt behaald wordt weet echter niemand.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter