Nieuws
CDA ‘nee’ tegen tram/lightrail verduidelijkt

CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks liet eind vorige week via een tweet weten dat de hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg wat hem betreft hoogstens uit een bus kon bestaan. Hendriks, woordvoerder op dit dossier voor zijn partij, keerde zich tegen een tram of lightrail, ook voor de HOV richting Rijswijk. ‘Zeg naar nee tegen dit HOV’. Na berichtgeving door Vlietnieuws heeft het CDA nu een uitgebreide statement van Hendriks vrijgegeven.

‘Niet voor de eerste keer leverde de bespreking van het beoogde Hoogwaardig Openbaar Vervoer vanuit de Binckhorst enkele verrassingen op. ,,Het is opletten geblazen”, zo betoogt Jan Hendriks. ,,Zowel in de aankoppeling van station Voorburg als voor wat betreft de verbinding naar Delft veranderen gaandeweg de aannames. En dat heeft grote gevolgen”.

Zo werd tijdens de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van 18 januari bijna gedachteloos meegedeeld dat het maatschappelijk nut van de Koningscorridor – en daarmee de doorkoppeling van een lightrail naar Zoetermeer – geen nut oplevert. De opbrengstwaarde van enige vorm van aansluiting van openbaar vervoer naar station Voorburg wordt daarmee beperkt tot een overstapmogelijkheid op een boemeltrein. ,,Gaan we daarvoor ‘fly overs’ bouwen, tunnels graven, rails verleggen of inboeten aan leefbaarheid? Terwijl Den Haag Centraal met haar talloze op- en overstapmogelijkheden voor de Binckhorstbewoners naast de deur ligt. Er is dus nog veel onduidelijk en er zijn vooral veel vragen”, stelt Hendriks.

Bovendien geldt voor alle verbindingen over de Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg dat stapvoets toegevoegd openbaar vervoer nooit ‘hoogwaardig’ kan zijn. Daar ga je geen kapitalen in investeren. Laat dan gewoon een (elektrische) bus rijden. Daarmee blijven de kosten beperkt, het is veilig en je kunt flexibel inspelen op de behoefte aan openbaar vervoer.

In de richting van Delft geldt een soortgelijke verrassing. De brug voor de variant Jupiterkade/Binckhorstlaan wordt zo duur en hoog vanwege de omvang van de schepen die van de Trekvaart gebruik maken, de zo genaamde ‘CEMT-vaarklasse’. En dat terwijl de asfalt- en cementcentrale – met de daaraan gekoppelde grote schepen – worden uitgeplaatst. Als dat het geval is blijven er waarschijnlijk plezierboten en een incidenteel passerende rondvaartboot over. Daar heb je maar een beperkte brug voor nodig. ,,Ook hier zou moeten gelden: houd het kleinschalig, kijk naar milieuvriendelijk busvervoer”, aldus Hendriks.

Laten we de middelen reserveren voor maatregelen die de leefbaarheid echt vergroten. Voor de Huygenstunnel, waarmee direct mogelijkheden worden gecreëerd voor woningbouw, ongestoorde openbare ruimte, minder fijnstof, uitlaatgassen en lawaai, groen voor Voorburg-West en De Binckhorst (inclusief het herstel van Huygens’ Hofwijck). ,,Dat is ook precies wat inwoners willen. En daar mag je best naar luisteren”, sluit Hendriks af’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter