Nieuws
Wethouder blijft bij steun oprichting ondernemersclub

Wethouder Astrid van Eekelen blijft er ondanks kritiek vanuit de gemeenteraad bij; ze wil 25.000 euro uit het gemeentelijke coronaherstelbeleid uitgeven aan de oprichting van een Vereniging van Eigenaren (VvE) voor het Voorburgse Huygenskwartier. Daar wordt overigens al vanaf 2018 aan gewerkt, zo blijkt uit een brief van de wethouder aan de gemeenteraad.

De wethouder: ‘Er wordt al langer gesproken over het opzetten van een VvE voor het Huygenskwartier. De reden dat dit wenselijk is, is omdat het pandeigendom in het Huygenskwartier versnipperd is (in 2018 is uitgegaan van bijna 150 vastgoedeigenaren). Dit maakt het voor de gemeente lastig om, bij plannen voor het Huygenskwartier, de vastgoedeigenaren om tafel te krijgen’.

‘De coronacrisis en het veranderend winkelgedrag hebben de kans vergroot dat winkelcentra in de komende jaren te maken gaan krijgen met leegstand. De nieuwe lockdown die op 18 december 2021 werd afgekondigd vergroot de kans daarop aangezien winkeliers in de voor hen meest winstgevende periode dicht moeten zijn’.

‘Op dit moment is dit in het Huygenskwartier nog niet concreet aan de orde, de leegstand in het gebied is laag en met ontwikkelingen zoals de verplaatsing van de Hoogvliet en toevoegen woningbouw wordt verwacht dat dit voldoende impuls zal geven aan het gebied om als volwaardig kernwinkelgebied te fungeren. Echter, het is belangrijk om voorbereid te zijn op de toekomst’.

‘Het verenigen van eigenaren is hier onderdeel van en bovenstaande ontwikkelingen onderstrepen dit belang. Het verenigen van eigenaren draagt bij aan een vitaal winkelgebied, bijvoorbeeld in de bestrijding van leegstand en andere opgaven die een gezamenlijke aanpak vereisen’.

‘De kosten die worden genoemd zijn een inschatting van de kosten voor de inzet van een externe partij die als onafhankelijke derde kan fungeren (hiervoor is al een offerte voor € 11.000 ontvangen in 2018. Gezien prijsontwikkeling zal het bedrag naar verwachting inmiddels wat hoger komen te liggen), een onderzoek naar de gewenste (juridische) vorm van de samenwerking (nog geen offerte voor) en de inzet vanuit de gemeente voor het opbouwen van draagvlak, communicatie en het fungeren als brug tussen de eigenaren/ VvE in oprichting en andere partijen in het Huygenskwartier, zoals winkeliers, inwoners en de Stichting Mooi Voorburg’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter