Nieuws
Liberalen schrappen eis sociale woningen

De eis dat bij nieuwbouwprojecten in Leidschendam-Voorburg minimaal 30 procent van de woningen in de sociale sector moet zitten, moet vervallen. Dat staat in het VVD-programma 2022-2026 voor de gemeenteraadsverkiezing van maart.

De eis kan geschrapt worden omdat er 1100 mensen in sociale woningen zitten met een te hoog inkomen. Die moeten er uit. De gemeente moet wel middeldure woningen laten bouwen, en woningen voor ouderen.

De VVD keert zich tegen grootschalige bouw op groene plekken. Er is ‘beperkte’ bouw mogelijk aan De Star Leidschendam, in Klein Plaspoelpolder (KPP) en op het terrein van het Diaconessenhuis in Voorburg-West. Dit alles mits de bereikbaarheid op orde is.

De VVD sluit lastenverhogingen voor inwoners en ondernemers niet uit. De lokale lasten moeten echter wel ‘zo laag mogelijk’ gehouden worden, zo staat in het programma.

De bestaande regelingen voor inwoners die een uitkering hebben mogen niet worden uitgebreid omdat ze voor armoede zorgen als betrokkene een baan vindt. Degenen met een uitkering moeten ook iets terug doen voor de samenleving.

Gratis openbaar vervoer, of een korting, voor bepaalde groepen vervalt. Houders van een Ooievaarspas gaan een eigen bijdrage voor kinderopvang betalen. In de scholen wordt geen jeugdhulp meer gegeven.

Onnodige subsidies worden geschrapt. Er komt een strenge controle op de besteding van subsidies. Is de verantwoording ontoereikend dan volgt een subsidiekorting. Een jaarlijkse verhoging van de subsidie (index) wordt tot het noodzakelijke beperkt.

Woonlasten mogen niet stijgen door maatregelen inzake duurzaamheid en bij de energie omwenteling. Het aardgasvrij maken van wijken heeft geen prioriteit; er moet gekeken worden naar de beste oplossing.

De bouw van een extra brug over de Vliet is een oplossing om de gemeente bereikbaar te houden, zo stelt de VVD. De partij staat echter open voor ‘andere infrastructurele maatregelen’.

In het Damcentrum komt een snelheidsbeperking. Het gebied wordt zo ongericht dat de auto er te gast is. Het afsluiten van het Damcentrum, het plaatsen van pollers of selectieve toegang zijn echter uit den boze.

Parkeren blijft gratis. Wel komt er een wegsleepregeling. Bij winkelcentra en in horecagebieden wordt de periode dat men er mag staan verlengd van 2 naar 3 uur.

Over een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding Den Haag CS – Binckhorst – Station Voorburg – Zoetermeer staat in het programma: ‘Om de groei van het aantal woningen in de Binckhorst in goede banen te leiden is een goede OV-verbinding nodig, maar dan wel zoveel mogelijk over Haags grondgebied en bij voorkeur ondergronds. Een tracé over de Prinses-Mariannelaan en een tramhelling over de Binckhorstlaan zijn uitgesloten. Opa’s veldje en Huygens Hofwijck blijven onaangetast’.

De liberalen willen meer handhavers (boa’s) die ook uitgerust worden met bodycams. De boete op afvaldump moet omhoog. Voor overlast komt er een bestuurlijke boete. Bij vernielingen of graffiti worden de kosten op de daders verhaald.

In de gemeente worden vaker bewakingscamera’s, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden ingezet. Er wordt preventief fouilleren ingevoerd. Raddraaiers en overlast veroorzakende jongeren moeten zich periodiek bij de politie gaan melden.

De gemeente gaat investeren in groen, bankjes, afvalbakken, fietspaden en fietsnietjes. Er komt een investeringsfonds voor sportaccommodaties. Daarnaast wordt gewerkt aan een zwemmogelijkheid buiten inclusief strand.

De gemeente gaat bezienswaardigheden, cultureel aanbod en activiteiten beter promoten onder andere in bus en tram en met borden bij toegangswegen.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter