Nieuws
GroenLinks: Hogere lasten

GroenLinks wil betaald parkeren invoeren in wijken met een hoge parkeerdruk, bijvoorbeeld rondom winkelcentra en langs de gemeentegrens met Rijswijk en Den Haag. Daarnaast moet de Onroerend zaakbelasting (OZB) omhoog tot het landelijk gemiddelde. Er kan bezuinigd worden op wegaanleg en -onderhoud en aanleg parkeerplaatsen. Bij de aanvraag van maatschappelijke voorzieningen gaat de eigen financiële draagkracht een rol spelen. Wie het zelf kan betalen moet dat ook gaan doen.

Dat blijkt uit het programma 2022-2026 dat de partij voor de gemeenteraadsverkiezing heeft gepresenteerd. Alle maatregelen zijn nodig om geld te verkrijgen ten behoeve van andere voorstellen van de partij. Bewoners van wijken met betaald parkeren krijgen wel een parkeervergunning. Overigens worden parkeervergunningen per extra auto duurder. GroenLinks wil het Leidschendamse Damcentrum autovrij maken.

De partij wil gaan experimenteren met een basisinkomen en gratis kinderopvang. De inkomensgrens voor minimaregelingen moet omhoog zodat meer mensen ervan kunnen profiteren. De gemeente gaat subsidie geven voor het verstrekken van fruit en ontbijt op de scholen. Waar mogelijk gaat de gemeente schulden van inwoners overnemen. Mensen in de bijstand zouden meer mogen bijverdienen. De gemeente zorgt ook voor meer gesubsidieerde banen voor mensen die al lang in de bijstand zitten.

In de gemeente moeten zo snel mogelijk 5000 nieuwe woningen komen zonder dat het groen daardoor wordt aangetast. Hoogbouw is akkoord. Van de nieuwe woningen moet minimaal 30 procent in de sociale sector vallen. In leegstaande kantoorgebouwen moeten woningen worden gerealiseerd.

Alle nieuwbouw is energieneutraal en gasloos. De gemeente gaat meer subsidie geven voor duurzame maatregelen. Op alle daken van gemeentelijke gebouwen en gebouwen waar de gemeente aan meebetaalt heeft komen zonnepanelen. Alle gemeentelijke gebouwen, inclusief scholen, worden verduurzaamd. In de gemeente zijn nieuwe windturbines toegestaan mits die voor 75 procent of meer eigendom zijn van bewoners. De turbines mogen niet bij woonwijken komen.

In 2030 moet de gemeente de helft van alle afvalmaterialen hergebruiken; in 2050 honderd procent. De gemeente krijgt een milieuzone om vervuilende vervoermiddelen te weren. Er komen meer straten waar de auto te gast is. Waar mogelijk krijgen straten éénrichtingverkeer. Het inrichten van leefstraten wordt mogelijk gemaakt.

De investeringen in fietsvoorzieningen verdubbelen. Het fietsgebruik moet met 50 procent stijgen voor 2040. Er komen meer fietsroutes (ook beter verlicht) en fietsers krijgen vaker voorrang. Parkeerplaatsen voor auto’s kunnen indien nodig omgezet worden in parkeerplekken voor fietsen. Snorfietsen, brommers en scooters gaan op de weg rijden. Bij nieuwbouw gaat de parkeernorm (aantal benodigde parkeerplaatsen) omlaag. Elektrische deelauto’s mogen altijd gratis parkeren. Het aantal laadpalen verdubbelt.

Alle inwoners gaan afval scheiden, ook in flats, aldus GroenLinks. Voor elke inwoner moet er minstens 350 vierkante meter groen beschikbaar zijn. Alle scholen krijgen een groen schoolplein. Elke inwoner krijgt gratis een boom. Bomen kappen mag alleen nog bij gevaarlijke situaties. De gemeente gaat minder maaien. Er komt steun voor bewoners die hun straat of buurt willen vergroenen. Er komen meer pluktuinen. De subsidies voor groene maatregelen zoals groene daken gaan omhoog.

Andere voorstellen:

= steun voor lokale welzijnsorganisaties,

= steun voor mantelzorgers,

= meer fitnessplekken/steun voor sportverenigingen en bewegingsonderwijs scholen,

= invoering gratis schoolzwemmen,

= steun voor kinderen uit armere gezinnen zodat zij muziekles kunnen nemen of lid kunnen worden van een sportvereniging,

= steun wijkverenigingen en wijkcentra,

= inkomenssteun beginnende kunstenaars,

= meer kunst in de openbare ruimte,

= meer rolstoeltoegankelijke toiletten,

= invoering wijkbudget voor de uitvoering van ideeën van de bewoners.

Om de democratie beter te laten functioneren wil GroenLinks burgerberaden invoeren en een burgerbegroting. Er moet ook een jongerenraad komen alsmede een samenwerking tussen gemeente en scholieren in het middelbaar onderwijs.

Wat betreft de verkeersoverlast bij de Mall pleit GroenLinks ervoor om Mall-bezoekers te laten parkeren bij het ADO-station. Voor hen moet er een combiticket parkeren/gebruik tram 19 komen. Wat hoogwaardig openbaar vervoer tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg betreft wil GroenLinks maatregelen om hinder voor omwonenden te voorkomen. Als de verbinding wordt doorgetrokken naar Zoetermeer moet dat ondergronds gebeuren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter