Nieuws
Meer verkeer door Leidschendam-Voorburg

Indien de N44 door Wassenaar versmalt wordt van 2×2 naar 2×1 rijstrook, leidt dat tot een zeven procent toename van verkeer op de N447 (Veursestraatweg) in Leidschendam-Voorburg. Dat is gebleken uit berekeningen van Arcadis.

De gemeenteraad van Wassenaar heeft eind 2020 besloten een studie te laten doen naar het verkeersluwer maken van de N44. Dat moet leiden tot minder geluidoverlast en luchtvervuiling voor omwonenden, de leefbaarheid verbeteren, natuur en recreatie helpen.

Het verkeer op de N44 (zo’n 30.000 auto’s per dag) staat nu regelmatig vast, met name door de gelijkvloerse kruispunten in Wassenaar. De weg wordt vooral gebruikt door regionaal verkeer; nog geen 20 procent is doorgaand verkeer.

Arcadis bekeek drie opties: de N44 wordt een lokale weg met 2×1 rijstrook en een maximum snelheid van 50 kilometer per uur; de huidige weg blijft zoals hij is; de N44 wordt in Wassenaar tussen Lange Kerkdam en Rozenweg verdiept aangelegd waarbij ook de kruispunten worden aangepakt. Lokaal verkeer wordt daar over parallelwegen geleid.

Het grootste effect heeft de omvorming tot lokale weg. Probleem is echter dat dit tot veel sluipverkeer op andere wegen in Wassenaar zal leiden met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid. Bovendien blijft de N44 ook dan vol. De drukte op de N44 kan alleen kleiner worden door het inzetten op minder autogebruik, openbaar vervoer (hoogwaardig langs de N44) en fietsgebruik.

De verdiepte aanleg in Wassenaar vermindert geluidhinder en luchtvervuiling. Ook voor de beleving is het gunstig. Het lokale verkeer op nieuwe parallelwegen levert wel weer extra problemen op.

B&W van Wassenaar hebben inmiddels ook een visie voor het hele gebied – ‘Poort naar de Hollandse Duinen’ – opgesteld. Daaraan heeft ook Leidschendam-Voorburg meegewerkt. Inzet is de barrièrewerking van de N44 te doorbreken. Voor de ontsluiting van het gebied zijn de RijnlandRoute en de A4 aangewezen.

Nog dit jaar wordt door Wassenaar, Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een onderzoek gedaan naar mobiliteit, leefbaarheid, inpassing van de N44 in het landschap. Gestreefd wordt naar een nieuwe inrichting waarbij ook gekeken wordt naar woningbouw. Den Haag zou de hoeveelheid verkeer op de N44 (Benoordenhoutseweg) ook willen beperken.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter