Nieuws
Weg Staatsbosbeheer in beschermd gebied

De gemeente staat Staatsbosbeheer toe een weg aan te leggen in beschermd natuurgebied. Het gaat om de Duivenvoordsepolder, aan de westkant van de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam, ter hoogte van sportpark Kastelenring in Leidschendam. Staatsbosbeheer heeft de weg nodig voor beheer en onderhoud van gronden die men in de polder heeft. In eerste instantie wees de gemeente het verzoek van Staatsbosbeheer nog af juist omdat het om beschermd natuurgebied gaat. Nadat Staatsbosbeheer ervan af zag de weg verhoogd aan te leggen en beloofde door het aanbrengen van teelaarde voor een snelle, groene begroeiing van de weg te zorgen, ging de gemeente overstag. De weg wordt bereikt vanaf het Oude Veenpad, de fietsroute vanuit Leidschendam richting de Horsten. Vanaf dat pad loopt langs de sloot, parallel aan de spoorbaan al een rijweg. Die zal Staatsbosbeheer nu ook aanpassen en ‘vergroenen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter