Nieuws
Actie tegen muskusratten

In de vijvers van Park t Loo zijn deze week meerdere bestrijders van muskusratten dagenlang in de weer geweest. Muskusratten zijn schadelijk voorde dijken en oevers: zijn maken er holen en gangen in waardoor deze verzwakken. De dieren horen van oudsher niet thuis in Nederland en hebben hier nauwelijks natuurlijke vijanden. De bestrijding van muskus- en beverratten is een wettelijke taak van de waterschappen. Zonder ingrijpen komt de (water)veiligheid in gevaar.  In dit geval was Hoogheemraadschap Delfland (Voorburg) dus aan zet.

Daarbij werken de waterschappen nauw samen. In regionale samenwerkingsverbanden vangen ze de muskusratten weg. In 2019 hebben de waterschappen besloten om met vereende krachten de populatie muskusratten in een periode van 10 tot 15 jaar terug te dringen tot aan de landgrens. De inzet van extra bestrijders, speurhonden, drones en het analyseren van watermonsters moet de komende jaren voor een daling zorgen. Alle waterschappen dragen financieel bij aan het beheer langs het grensgebied. (foto Delfland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter