Nieuws
Geen maatschappelijke diensttijd voor leerlingen

Leerlingen van middelbare scholen volgen geen maatschappelijke diensttijd (MDT). Aanleiding vormt de coronapandemie en de maatregelen die daar tegen worden genomen. Vorig jaar stelden B&W 53.000 euro beschikbaar voor MDT, dit jaar ruim 45.000 euro. Dat de MDT feitelijk stil ligt is de gemeenteraad nooit gemeld. Ook niet wat er met de subsidiegeld gebeurt nu daar geen activiteiten tegenover staan.

De gemeenteraad vroeg eind 2019 middels een motie om een proef met MDT. Daarmee werd in 2021 gestart. Feitelijk gaat het bij MDT om vrijwilligerswerk dat de leerlingen bij wijze van stage doen. Zo moeten ze ervaren dat iets voor een ander doen voldoening en waardering oplevert.

Volgens een woordvoerster van B&W wordt er alles aan gedaan om leerlingen toch zo snel mogelijk een stageplek te geven. Dat wordt echter afgestemd met de betrokken scholen en de instanties die MDT aanbieden. ‘Voor alle deelnemende partners van het MDT geldt dat het nog niet mogelijk is geweest het MDT project te realiseren, door een combinatie van corona maatregelen en planning van de scholen’.

Vlietnieuws berichtte eind 2021 al dat de gemeente de lokale omroepen LVTV en Midvliet in 2022 subsidie (elk 3682 euro) dat voor het maken van promotiefilms over MDT. De films moesten worden gemaakt door leerlingen die in het kader van MDT bij beide omroepen actief waren. LVTV en Midvliet moesten de films in opdracht van de gemeente uitzenden. De opnamen werden eigendom van de gemeente.

MDT in Leidschendam-Voorburg richt zich op jongeren in het VMBO. Het gaat om twee klassen die er in een half jaar minstens 80 uur aan moeten besteden. Behalve LVTV en Midvliet krijgen ook Dans aan de Vliet (dansschool in Leidschendam), Stichting Aight (Haags hiphop-centrum) en Funky Music School (muziekschool Den Haag-Voorburg met vestiging in de Fransstraat Voorburg) subsidie in het kader van MDT.

De ontvangers van subsidies bieden de jongeren stageplaatsen en begeleiding aan. Een deel van de begeleiding vindt plaats tijdens de onderwijsuren van de school. Talentontwikkeling staat centraal. De jongeren zelf kunnen meepraten en -beslissen over de invulling van hun MDT. Medewerkers van Talentenloods houden intakegesprekken met de leerlingen om te bepalen bij welke organisatie zij het beste passen.

Hoe beoordeeld wordt wat de leerlingen tijdens MDT doen en of zulks voldoende is voor de verkregen subsidie, is onduidelijk. Bij de start van een stage wordt een gesprek gevoerd, eveneens aan het einde. Daarvan wordt een verslag gemaakt. Dat wordt tezamen met een ‘monitor’ aan het zogenoemde Projectteam MDT ter beschikking gesteld. De subsidie zelf loopt via de zogenoemde Subsidietafel Basisvaardigheden & Talentontwikkeling.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter